Kwalitatieve en passende zorg voor de juiste prijs

We vinden het belangrijk dat onze leden de hulpmiddelen krijgen die passend zijn bij hun persoonlijke situatie. Eenvoudig als het kan, complex als het moet. Daarom zetten we in op gepast gebruik van kwalitatieve hulpmiddelen, voor de juiste prijs.

 Kwaliteit van hulpmiddelen

Om een goede kwaliteit hulpmiddelen te garanderen, volgen wij het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Dit kader is samengesteld door gebruikers van hulpmiddelen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hierin staat omschreven wat kwalitatief goede hulpmiddelenzorg is. Daarnaast werken we samen met marktpartijen om de kwaliteit van hulpmiddelen te waarborgen. Ook sluiten we aan bij de keurmerken van Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg (SEMH). Dit is een onafhankelijk platform dat de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in Nederland bewaakt, behoudt en verbetert.

 Passende hulpmiddelenzorg

Goede inzet van een hulpmiddel is doelmatig én past bij de behoefte van de patiënt. Onze focus verschuift daarom van productkenmerken van het hulpmiddel naar de indicatie en zorgbehoefte van de patiënt. We stimuleren daarbij functioneringsgericht voorschrijven, omdat we het belangrijk vinden dat patiënten in het dagelijkse leven zo goed mogelijk kunnen functioneren met hun hulpmiddel. Ook hanteren we functiegerichte omschrijvingen waar dit kan. Op die manier staat niet meer het product of het merk centraal, maar gepast gebruik bij de specifieke zorgvraag.

Het Zorginstituut Nederland helpt met het programma ‘Passende zorgpraktijken’ om passende zorg te versnellen. Met dit programma worden praktijkvoorbeelden verzameld die zichtbare impact hebben op toekomstbestendige, duurzame en passende zorg. We moedigen zorgaanbieders aan om aan de slag te gaan met de interventies uit het programma ‘Passende zorgpraktijken’.

 Betaalbaarheid

Passende prijzen zijn cruciaal om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Om tot passende prijzen te komen, analyseren we de huidige prijzen op de markt en delen we deze met de hulpmiddelenaanbieders. Onder een passende prijs verstaan we een reële prijs die rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen:

 • Een scherpe premie voor onze leden

 • Een gezond rendement voor zorgaanbieders

 • Onderscheidend vermogen voor de zorgverzekeraar

Om de zorg betaalbaar te houden, delen we ook onze FIT-initiatieven met aanbieders. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Ook brengen we innovaties (Good Practices) onder de aandacht bij hulpmiddelenaanbieders die de zorg doelmatiger of efficiënter te maken tegen een lagere prijs.

 Digitalisering

Gezamenlijke ambities van alle zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars hebben we voor het digitaliseren van de zorg gezamenlijke ambities opgesteld. Deze ambities staan opgenomen op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Digitalisering binnen hulpmiddelenzorg

Binnen de hulpmiddelenzorg is monitoring op afstand een mooi voorbeeld van digitalisering. Hierbij kan de zorgprofessional op afstand meekijken met de patiënt. Dit leidt leidt tot betere monitoring en minder ziekenhuisbezoeken. Naast een betere zelfredzaamheid, zien we dat digitalisering ook een positief effect heeft op het administratieve proces rondom het aanvragen en declareren van hulpmiddelen. Daarnaast zijn er door de inzet van print- en 3D-technologieën steeds meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van hulpmiddelen. 

Is digitalisering of het inzetten van deze nieuwe technologieën van toegevoegde waarde? Dan maken we daar samen met zorgaanbieders afspraken over.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam