Declareren niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. In veel gevallen geeft u de nota mee aan onze verzekerde. Dit noemen we een restitutienota.

 Cessieverbod

Sinds 1 januari 2023 is er een cessieverbod ingevoerd voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Met het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U leest hier meer over in onze Veelgestelde vragen over het cessieverbod.

Uitzondering: levert u brillen of lenzen die vergoedt worden uit de aanvullende verzekering van onze verzekerde? Dan kunt u deze wel nog rechtstreeks bij ons declareren.

 Restitutienota

Heeft u geen overeenkomst met ons, maar voldoet u wel aan de kwaliteitseisen van ons Reglement Hulpmiddelen? Dan betaalt onze verzekerde de nota eerst aan u. Dit is een restitutienota. Vervolgens kan onze verzekerde de kosten bij ons declareren. Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens niet mogen ontbreken op een restitutienota.

 Deze informatie moet op een restitutienota staan

Voor een goede verwerking en uitbetaling moet een restitutienota minimaal bestaan uit onderstaande gegevens:

Gegevens zorgaanbieder

 • NAW-gegevens van uw praktijk*
 • Uw persoonlijke AGB-code
 • De AGB-code van uw praktijk

Gegevens verzekerde

 • Voor- en achternaam
 • Verzekerdennummer
 • Geboortedatum

Gegevens hulpmiddel

 • Het geleverde hulpmiddel
 • Aantal geleverde hulpmiddelen
 • Datum levering
* De praktijknaam die op de nota staat moet overeenkomen met de praktijknaam die bij Vektis geregistreerd is.

 Vergoedingen van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

De maximale bedragen die wij uitbetalen zijn afhankelijk van onze verzekeringsvoorwaarden. De verschillende lijsten maximale vergoedingen vindt u op onze Algemene informatie pagina.

 Zo informeren wij onze verzekerden

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

Vragen over de verwerking en afhandeling van de nota?

Heeft u of onze verzekerde vragen over de afhandeling van een restitutienota? Dan moet onze verzekerde contact opnemen met onze klantenservice. Vanwege de privacy kunnen wij u namelijk weinig vertellen over de restitutienota.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam