Retourinformatie voor afwijsreden 0634

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Het is niet toegestaan dit hulpmiddel te declareren in combinatie met een eerder gedeclareerd hulpmiddel.


Tips & adviezen:

 • Raadpleeg de voorwaarden voor de gedeclareerde zorg in het reglement hulpmiddelen, de verzekeringsvoorwaarden van onze verzekerde en eventueel uw overeenkomst.
 • Controleer of u de juiste GPH-code gebruikt heeft.
 • Controleer of u de indicatie/positie op de juiste manier ingevuld heeft.

Kloppen bovenstaande gegevens en bent u van mening dat hier wel aanspraak is op een vergoeding/uitbetaling van de zorgkosten? Vraag dan een machtiging aan. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam