Retourinformatie voor afwijsreden 0634

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen met retourcode 0634:

Het is niet toegestaan dit hulpmiddel te declareren in combinatie met een eerder gedeclareerd hulpmiddel.


Dit kunt u doen

Heeft u een overeenkomst met ons? Raadpleeg dan uw overeenkomst voor de voorwaarden.

Heeft u géén overeenkomst met ons? Raadpleeg dan de voorwaarden voor de gedeclareerde zorg in het reglement hulpmiddelen en de verzekeringsvoorwaarden van onze verzekerde.

 • Controleer in uw administratie of u al eerder een declaratie heeft ingediend. Heeft u niet binnen de termijn gedeclareerd? Dan is het mogelijk dat deze zorg is geleverd en gedeclareerd door een andere zorgaanbieder. In verband met de privacywetgeving kunt u deze informatie alleen bij de verzekerde navragen.
 • Controleer of u de juiste GPH-code gebruikt heeft.
 • Controleer of u de indicatie (positie) op de juiste manier ingevuld heeft.
 • Heeft u een vervolgvoorziening gedeclareerd? Controleer dan of u al een eerste voorziening bij ons gedeclareerd heeft. Een vervolgvoorziening vergoeden wij alleen, wanneer een eerste voorziening in het verleden ook vergoed is.

Kloppen bovenstaande gegevens en bent u van mening dat hier wel aanspraak is op een vergoeding van de zorgkosten? Vraag dan een machtiging aan. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam