Algemene informatie

Op deze pagina vindt u alle algemene informatie terug zoals onze controleplannen en de algemene inkoopvoorwaarden. 

Controleplan

De algemene controleplannen van VGZ:

Algemeen Controleplan 2023

Algemeen Controleplan 2022

We vinden het belangrijk om op een vertrouwelijke manier om te gaan met privacygevoelige informatie. Om veilig en versleuteld gegevens te delen met betrekking tot de controles, vragen wij u om de VECOZO berichtenbox te activeren. In deze handleiding leest u hier meer over. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van VECOZO.  

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Wanneer u als zorgaanbieder of zorgorganisatie een conflict of meningsverschil heeft over zorgcontractering, dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het inschakelen van een rechter. U kunt terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u aan de geschilleninstantie voorleggen. Meer informatie over vormen beslechting van geschillen en de kosten staan vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam