Uitbetaling prestatie Resultaatbeloning Diagnostiek en Kwaliteit 2021

11-04-2022
In dit nieuwsbericht leest u informatie over de uitbetaling van de prestatie “Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit”. Huisartsen die in het contractjaar 2021 deze prestatie hebben afgesloten, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

 

De prestatie Diagnostiek & Kwaliteit bestaat uit twee deelprestaties:

  • De zorgaanbieder neemt minimaal 1x per jaar deel aan een intercollegiale terugkoppeling op aanvraaggedrag georganiseerd door de gecontracteerde diagnostiekaanbieder in de regio waarin de zorgaanbieder actief is.
  • De zorgaanbieder vraagt ≥ 80% van de laboratorium-diagnostiek digitaal aan.

Het betreft een resultaatsbeloning; achteraf wordt beoordeeld of u aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Indien u een addendum voor deze prestatie met ons heeft afgesloten, verzoeken wij u om de vragenlijst Resultaatbeloning diagnostiek & kwaliteit 2021 in de Uitvraagmodule van VECOZO in te vullen zodat het resultaat beoordeeld kan worden.

Zodra u de vragenlijst heeft ingevuld en ingediend, ontvangt u een addendum waar het tarief en de prestatiecode in vermeld staan. Als u de preferente verzekeraar heeft ingesteld, dan worden deze afspraken automatisch verstuurd naar de verre verzekeraars.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam