Tariefverhoging ketenzorg 2022 naar aanleiding van salarisverhoging

09-12-2021
Eind september heeft het kabinet besloten een salarisverhoging voor de middeninkomens in de zorg door te voeren. Aangezien wij het belangrijk vinden dat zorgprofessionals in de ketenzorg meegaan in deze salarisverhoging, is besloten de tarieven voor 2022 te verhogen. Wat dit betekent voor u leest u in dit nieuwsbericht.

Aanpassing tarieven door NZa

Op landelijk niveau heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven dat het in de huisartsenzorg niet lukt om deze verhoogde tarieven op tijd per 1 januari 2022 door te voeren. Daarom past de NZa de tarieven voor de huisartsenzorg aan. De NZa heeft aangegeven in een nieuwe tariefbeschikking die op 1 april 2022 ingaat de hogere tarieven van 2022 op te nemen. Bij de vaststelling van deze tarieven houdt de NZa rekening met de gemiste inkomsten uit het eerste kwartaal. Lees hier meer over in het bericht van de NZa.

Aanpassing van de indexering tarieven 2022 en 2023

Wij hebben besloten het landelijke akkoord en de indexering van de NZa te volgen. Dit betekent het volgende:

  • Voor 2022 bieden we voor het eerste kwartaal een zorgovereenkomst aan op basis van de in de onderhandelingen met de zorggroep afgesproken tarieven en bedragen. Dit is dus met een indexatie ten opzichte van 2021 van 0,76% zoals gecommuniceerd voor en tijdens de inkoopgesprekken. De NZa stelt zo snel mogelijk een nieuwe tariefbeschikking op met als ingangsdatum 1 april 2022. Zodra deze bekend is bieden wij zo spoedig mogelijk aangepaste zorgovereenkomsten aan voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022, zodat u deze vóór 1 april 2022 tijdig kunt accorderen en de tarieven in kunt richten in uw systemen. 
  • Voor 2023 geldt dat we t.z.t. de gemiddelde tarieven voor 2022 indexeren met het indexatiepercentage dat medio 2022 door de NZa in haar beleidsregel en tariefbeschikking wordt vastgesteld voor 2023. Dit is conform ons beleid.

Aanbieden & tekenen zorgovereenkomst 2022-2023

Wij hebben gewacht met het aanbieden van de zorgovereenkomsten voor zorggroepen via VECOZO totdat de verwerking van de aangenomen motie duidelijk was. Dit om onduidelijkheid en extra werk zo veel mogelijk te voorkomen. Nu de afspraken helder zijn bieden wij zo spoedig mogelijk de overeenkomsten en addenda voor 2022 via VECOZO aan. Wij vragen u vriendelijk deze nieuwe overeenkomsten en addenda  binnen twee weken na aanbieding te ondertekenen maar uiterlijk 31-12-2021, zodat we de administratieve inrichting tijdig kunnen afhandelen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam