Symposium Digitalisering Huisartsenzorg; download de presentaties

07-07-2021

 

Woensdag 23 juni organiseerde Coöperatie VGZ een symposium over digitale huisartsenzorg. Mede door corona is het afgelopen jaar de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling gekomen. Tijdens dit symposium zijn de aanwezigen meegenomen in de wereld van digitalisering en effectieve technologieën binnen de huisartsenzorg. De presentaties van de verschillende sprekers zijn op onze website te downloaden.

Samen met huisartsen, praktijkondersteuners, beleidsbepalers en praktijkmanagers werd onder leiding van Huub Hopman, Tomas Göbbels en Marjo Vissers gediscussieerd en verkend hoe we aan die uitdaging invulling kunnen geven. Naast de plenaire sessies zijn ook 9 inspirerende sprekers aan het woord geweest, die ons een inkijk gaven in diverse onderwerpen zoals digitale huisartsenzorg, PGO’s, e health, online platforms en apps die de huisarts ontzorgen. De presentaties van deze sprekers kunt u teruglezen op onze website.

Het is belangrijk dat we samen onderzoeken hoe we digitale zorg kunnen inzetten als oplossing voor urgente vraagstukken en patiëntenzorg. Dat gaat niet vanzelf en vraagt inspanning, tijd en middelen van iedereen. Als we samen blijven zoeken naar passende en effectieve oplossingen voor onze leden, komen we vanzelf tot inspirerende zorg. We weten uit de afgelopen periode immers ook dat het kan als het moet en dat het moet vanwege de capaciteitsvraagstukken in de zorg.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam