Nieuwe POH-GGZ mag niet meer als ZZP-er werken

13-10-2022
De Modelovereenkomst praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is in 2016 door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voor BIG-geregistreerde POH-GGZ getoetst door de Belastingdienst. Indertijd heeft de Belastingdienst geoordeeld dat, als er op basis van de modelovereenkomst wordt gewerkt, er geen sprake is van een dienstbetrekking. De beoordeling van de Modelovereenkomst moest dit jaar opnieuw getoetst worden. In dit nieuwsitem leest u hier meer over.

 

Na herbeoordeling door de Belastingdienst wordt nu gesteld dat op basis van de modelovereenkomst niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van een dienstbetrekking. Een POH-GGZ medewerker hoeft niet BIG-geregistreerd te zijn, waardoor zij niet zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun eigen handelen. Daarnaast is de POH-GGZ niet eindverantwoordelijk, maar werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts waardoor het logisch is dat die aanwijzingen en instructies geeft. De Belastingdienst stelt daarom dat de POH-GGZ geen zelfstandig beroep is maar een functie, die met name gericht is op ondersteuning van de huisarts.

Een nieuwe POH-GGZ medewerker mag daarom niet meer als ZZP-er in de huisartsenpraktijk werken.

Wat betekent dit voor u?

Tijdelijke overeenkomsten op ZZP-basis mogen niet meer worden verlengd. Bestaande opdrachtovereenkomsten volgens de Modelovereenkomst én voor onbepaalde tijd kunnen blijven bestaan. Echter, het wordt aangeraden om vanaf nu een vast contract aan te bieden of een detacheringsbureau in de arm te nemen.

Wij verwijzen u voor meer informatie naar de website van de LHV.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam