Met ggz naar de WLZ: informatie voor u als huisarts

10-06-2020
Samen staan we voor de uitdaging om de overheveling naar de Wet landurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis, goed te laten verlopen. Het gaat hier om mensen die hun hele leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Om u als huisarts hierover te informeren, is er de brochure “Met ggz naar Wlz”. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Overheveling naar de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Vanaf 1 januari 2021 krijgen ook volwassenen met een psychische stoornis de zorg vanuit de Wlz. Eerder kwam deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de gemeente (Wmo).

Wat betekent de overgang naar de Wlz voor u en uw patiënt?

In de brochure ‘Met ggz naar de Wlz’ leest u hierover meer. U vindt meer informatie over o.a.:

 • De Wet langdurige zorg
 • De GGZ zorgprofielen voor 2021
 • Het aanvragen van indicaties
 • De rol en ondersteuning van het zorgkantoor
 • De keuzes en mogelijkheden in de Wlz

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag door naar onze website van het VGZ zorgkantoor.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam