Landelijke aandacht voor Stoppen met Roken

09-04-2018

De afgelopen tijd is er op landelijk niveau grote aandacht voor het stimuleren van een rookvrije samenleving. Niet alleen heeft de juridische procedure tegen de tabaksindustrie geleid tot extra aandacht, ook is er grote aandacht voor de grote positieve gezondheidseffecten die worden bereikt als mensen stoppen met roken.

Ook VGZ heeft stoppen met roken tot een belangrijk item gemaakt in de zoektocht naar een gezonder Nederland. Allereerst is vanaf 2018 het eigen risico (zowel het wettelijk eigen risico als het vrijwillig eigen risico) niet meer van toepassing op de kosten van de Stoppen met Roken-begeleiding (nog wel op de eventuele farmaceutische middelen).

Verder is vanaf 2018 een groter aantal specialistische aanbieders van SMR-begeleiding gecontracteerd. Hieronder is een overzicht opgenomen van de voor 2018 gecontracteerde aanbieders. Uiteraard bestaat ook voor u als huisarts de mogelijkheid om de Stoppen met Rokenbegeleiding te geven. Verzekerden die de voorkeur geven aan een andere vorm, zoals persoonlijke, telefonische of online begeleiding kunnen de begeleiding bij de gecontracteerde aanbieders zonder enige bijbetaling ontvangen.

Als verzekerden kiezen voor een niet-gecontracteerde aanbieder, ontvangen ze een marktconforme vergoeding als ze een restitutie-verzekering hebben afgesloten. Verzekerden met een naturapolis ontvangen een percentage (70 of 80%) van het gemiddeld gecontracteerde tarief, afhankelijk van de polis.

We hopen door het verlagen van de financiële drempels een extra impuls te geven aan een rookvrij Nederland. We zijn huisartsen en de stoppen met roken-aanbieders zeer erkentelijk voor hun inspanningen op dit terrein. Ook zijn we erg blij met de extra inzet in de vorm van Stoppen met Roken-programma’s van een aantal zorggroepen in onze kerngebieden.

VGZ heeft in 2018 de volgende aanbieders voor Stoppen met Rokenbegeleiding gecontracteerd:

 • iLifecoach
 • Rode Kruisziekenhuis
 • Smoke Free
 • Medipro Luchtsignaal (alleen individuele begeleiding)
 • Psymind Sinefuma
 • Steunpunt Stoppen met Roken
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam