Gewijzigde tarieven 2021

13-10-2020
De NZa heeft de maximum tarieven 2021 geïndexeerd en opgenomen in de tariefbeschikking 2021. Wij hanteren deze maximum tarieven voor 2021 zoals afgesproken in de overeenkomst. Daarnaast indexeren wij per 2021, conform afspraak, de tarieven voor diverse aanvullende prestaties. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over deze gewijzigde tarieven.

 

Conform afspraak indexeren wij ook de tarieven voor de prestaties Stoppen met roken, Service & bereikbaarheid, Praktijkmanagement en Zorg voor kwetsbare ouderen en de tarieven in Bijlage 1a Tarievenlijst Modernisering en Innovatieverrichtingen en Verbruiksartikelen. 

De tarieven van 2020 zijn voor de hierboven genoemde prestaties geïndexeerd met het indexatiepercentage voor 2021, zoals opgenomen in de beleidsregel en bijbehorende tariefbeschikking ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021’, zoals door de NZa is gepubliceerd. De indexatie inclusief inhaalindex bedraagt 3,63%.

De gewijzigde tarieven per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn als volgt:

Prestatie Prestatiecode Tarief 2021       Declaratiewijze
Stoppen met Roken 12850, 12851, 12852, 12853  € 71,28 Per behandeling 
Praktijkmanagement 1 uur 31174 € 0,23 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Praktijkmanagement 2 uur 31174 € 0,44 Per ingeschreven patiënt per kwartaal 
Praktijkmanagement 3 uur 31174 € 0,64 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Zorg voor kwetsbare ouderen % 75+ onder 6% 31060 € 0,53 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Zorg voor kwetsbare ouderen % 75+ tussen 6% en 10% 31060 € 0,86 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Zorg voor kwetsbare ouderen % 75+ meer dan 10% 31060 € 1,19 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Service & Bereikbaarheid bij 2 deelprestaties 30121 € 0,27 Per ingeschreven patiënt per kwartaal
Service & Bereikbaarheid bij 3 deelprestaties 30121 € 0,41 Per ingeschreven patiënt per kwartaal 
Service & Bereikbaarheid bij 4 deelprestaties 30121 € 0,55 Per ingeschreven patiënt per kwartaal

 

Een overzicht van de gewijzigde tarieven per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zoals die voor uw Zorgovereenkomst en de door u afgesloten addenda gelden, is u in Vecozo aangeboden middels een bijlage ‘Addendum bij Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 Gewijzigde tarieven 2021’. De tarieven voor de overige addenda bij de Zorgovereenkomst zijn ongewijzigd en zijn daarom niet opgenomen in dit addendum. Wij vragen u om het addendum met gewijzigde tarieven 2021 te ondertekenen via VECOZO. Na ondertekening in VECOZO worden de gewijzigde tarieven doorgestuurd naar de verre verzekeraars.


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam