Correctie mogelijke opslagvergoeding Achterstandswijken 2019-2021

26-06-2023

Na een bezwaarprocedure heeft de NZa besloten dat u alsnog de opslagvergoeding Achterstandswijken kunt declareren. De gemiste opslagvergoeding voor de jaren 2019 t/m 2021 kunt u daarom eenmalig bij ons declareren. U gebruikt hiervoor de nieuwe prestatiecode 11120 en peildatum 1 juli 2023.

Waarom is er een correctie in de opslaggebieden?

Vanwege het Hoofdlijnenakkoord (2019 – 2022) heeft de NZa de postcodelijst per 1 januari 2019 uitgebreid. De groep patiënten waarvoor huisartspraktijken een achterstandswijkvergoeding kon declareren, zou volgens het Hoofdlijnenakkoord namelijk worden verruimd naar 1,5 miljoen ingeschreven patiënten. Per kwartaal werden er alleen veel minder dan 1,5 miljoen opslagen per kwartaal gedeclareerd. De postcodelijst is toen per 1 januari 2022 opnieuw uitgebreid. De vergoeding in de jaren 2019 t/m 2021 werd daarbij nog steeds misgelopen. Dat wordt nu - na het bezwaar - alsnog door de NZa gecorrigeerd.


Wat betekent dit voor u?

U kunt de gemiste vergoeding alsnog compenseren. Hiervoor is de nieuwe prestatiecode 11120 ingericht. Met peildatum 1 juli 2023 kunt u deze code gebruiken.

De eenmalige declaratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde moet op 1 juli 2023 ingeschreven staan bij de huisartsenpraktijk
  • De verzekerde moet op 1 juli 2023 in een wijk wonen met 1 van de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst die hoort bij de ‘Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022’.

Meer informatie en de postcodelijst vindt u in het nieuwsbericht van 22 juni van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging).

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam