Addendum Doelmatig Voorschrijven Geneesmiddelen regionaal 2022

23-12-2021
Door de recente aanpassing van de richtlijn rondom DMII moet een aantal indicatoren uit het addendum doelmatig voorschrijven geneesmiddelen regionaal opnieuw tegen het licht worden gehouden. VGZ is daarover nog in gesprek in een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit huisartsen, zorggroepen en LHV. Zodra het addendum definitief is vastgesteld, zullen wij dit via Vecozo aanbieden. Voor inhoudelijke vragen over de regionaal gemaakte afspraken kunt u ook bij uw zorggroep terecht.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam