Aanvulling inkoopbeleid 2023

Aanvullend beleid Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) 

01-03-2023


In ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023 staat onder ‘Continuïteit van zorg’ op pagina 13 een toelichting opgenomen over ‘Meer tijd voor de patiënt’. Vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MTVP vullen we het inkoopbeleid aan met actuele informatie.

Waarom deze aanvulling? 

In 2016 zijn wij gestart met het gedachtegoed MTVP. In de afgelopen jaren hebben we veel positieve resultaten gezien. Zo ervaren huisartsen minder werkdruk en meer werkplezier. En krijgen patiënten die dat nodig hebben, meer tijd in de spreekkamer. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft op haar ledenvergadering van 24 januari 2023 ingestemd met ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA is afgesproken dat alle zorgverzekeraars MTVP gaan contracteren in 2023. Daar zijn wij heel blij om. Dit betekent namelijk dat we samen aan de slag kunnen om ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) op grotere schaal te realiseren.

Tijdens de publicatie van dit inkoopbeleid was dit nog niet bekend, waardoor de informatie niet meer volledig was. We willen u graag goed informeren. Daarom hebben we de actuele informatie over MTVP toegevoegd aan ons inkoopbeleid. We kijken er naar uit om MTVP beschikbaar te maken voor alle huisartsen en al onze verzekerden.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

De afgelopen maanden hebben LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hard gewerkt aan de Leidraad MTVP. In deze leidraad is afgesproken dat elke regio een eigen MTVP-plan maakt, met daarin interventies waarmee de huisartsenpraktijken aan de slag gaan. Dit betekent dat de regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) verantwoordelijk zijn om samen met de huisartsen in de regio een eigen plan te maken voor MTVP.

Deelnemen aan MTVP

U kunt meedoen aan MTVP als u bent aangesloten bij een door VGZ gecontracteerde RHO, eventueel in de vorm van een volgovereenkomst. 

Bent u niet aangesloten bij een door VGZ gecontracteerde RHO? Dan kunt u nog steeds meedoen. Het is dan belangrijk dat: 

  • u zich aansluit bij het regionale MTVP-plan van de RHO, én
  • de RHO u ondersteunt bij het implementeren van het MTVP-plan.

Voor meer informatie over de deelname verwijzen wij u graag naar de RHO. De RHO bespreekt met u de inhoud van het MTVP-plan in uw regio en wanneer u kunt starten.

Processtappen

Datum Proces 
Vanaf februari 2023 Gesprekken tussen RHO's en VGZ: vaststellen regionale MTVP-plannen
Vanaf 1 april 2023 Start eerste huisartspraktijken met MTVP
Elk volgend kwartaal Instroom van huisartspraktijken die in een regio samen 25% van de op naam ingeschreven patiënten vertegenwoordigen* 
Vanaf 1 januari 2024  Deelname aan MTVP is voor alle huisartspraktijken mogelijk
*Voor de huidige pilotregio’s van VGZ zijn andere afspraken gemaakt. Lopen er in uw regio al MTVP afspraken? Dan kan de RHO u hierover verder informeren. 

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan het MTVP-plan van de RHO en heeft de RHO u aangemeld bij VGZ? Dan ontvangt u via VECOZO een S3-addendum ter acceptatie op uw huidige overeenkomst huisartsgeneeskundige zorg. Hierin is de vergoeding vastgelegd die u ontvangt voor de deelname aan MTVP. 

Aanvulling inkoopbeleid 2023

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de leidraad en het addendum. Ook op onze pagina Toolbox Meer tijd voor de patiënt vindt u meer informatie.  Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam