Wijziging inkoopbeleid 2025: Planning zorginkoop farmaceutische spoedzorg gewijzigd

29-04-2024
Reeds gecontracteerde zorgaanbieders (zuivere en hybride dienstapotheken) met een aflopend addendum Farmaceutische spoedzorg bieden we voor 2025 een nieuw addendum aan. In het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van ons inkoopbeleid voor 2025 stond vermeld dat wij uiterlijk 30 april 2024 een begroting en jaarstukken opvragen. De datum van deze uitvraag is gewijzigd naar uiterlijk 14 juni 2024.

Waarom deze wijziging?

Farmaceutische spoedzorg wordt door alle zorgverzekeraars op landelijk niveau wordt ingekocht op basis van een non-concurrentieel model. Daarom is het belangrijk dat begrotingen en jaarstukken op dezelfde manier worden uitgevraagd.

Op dit moment is er nog geen aangepast en uniform begrotingsformat beschikbaar voor alle zorgverzekeraars. De deadline voor het opvragen van de begroting en jaarstukken bij reeds gecontracteerde dienstapotheken hebben we daarom gewijzigd naar uiterlijk 14 juni 2024.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Reeds gecontracteerde dienstapotheken met een addendum Farmaceutische spoedzorg ontvangen uiterlijk 14 juni 2024 van ons een e-mail. In deze e-mail vragen we de begroting en jaarstukken op volgens het nieuwe en uniforme format. Daarna starten de onderhandelingen. Afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen bieden we uiterlijk 1 oktober 2024 het addendum Farmaceutische spoedzorg aan in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Deze deadline voor het aanbieden van dit addendum blijft dus gelijk.

Let op: wij vragen alleen de begroting en jaarstukken op bij dienstapotheken die gevestigd zijn in de regio’s waar VGZ de grootste zorgverzekeraar is. Dienstapotheken buiten ons kernwerkgebied ontvangen de uitvraag van een andere zorgverzekeraar.

Wijziging inkoopbeleid 2025

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Extramurale Farmaceutische zorg 2025 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’. De gewijzigde planning voor het addendum Farmaceutische spoedzorg staat in het in hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam