Wijziging in preferentiebeleid Calcipotriol/Betamethason

19-04-2021
In de afgelopen weken heeft fabrikant Leo Pharma een kort geding gevoerd tegen VGZ. Het geschil beperkte zich tot de clustering van VGZ in haar aanwijzing bij Calcipotriol/Betamethason zalf.


De beslissing van de voorzieningenrechter leidt ertoe dat VGZ per direct een wijziging doorvoert op de aanwijzing van Calcipotriol/Betamethason. Dit houdt in dat de clustering van de toedieningsvormen zalf en schuim (Enstilar®) komt te vervallen voor die patiënten voor wie behandeling met Calcipotriol/Betamethason wordt geïnitieerd door dermatologen en de daarop betrekking hebbende vervolgrecepten.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over deze uitspraak vindt u op onze FAQ pagina.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam