Terugroepactie losartan

21-03-2019
Op 20 maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in overleg met fabrikanten besloten een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof losartan terug te roepen.

De terugroepactie is gedaan vanwege een ongewenste stof in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen. Ook in andere Europese landen is een terugroepactie in gang gezet. Om welke geneesmiddelen het gaat en wat dit betekent voor patiënten is te lezen op de websites van de IGJ en CBG. Ook op de website van de KNMP kunt u zien welke producten het betreft en wat u als apotheker kunt doen.

Wij hebben op dit moment nog één product met de werkzame stof losartan in ons preferentiebeleid, namelijk: 15724867 Losartan kalium accord tablet omhuld 25mg. Aangezien dit product niet wordt benoemd in de terugroepactie, blijft het onderdeel van ons preferentiebeleid (zie complete lijst preferente middelen).


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam