Patiënten vooraf informeren over eigen bijdragen

25-08-2020
Vanwege de maximering van de GVS-bijdrage vinden wij het belangrijk dat u uw patiënten/onze verzekerden vooraf informeert over een eventuele bijbetaling.

Sinds de maximering van de GVS-bijdrage* kunt u conform de landelijke afspraken geneesmiddelen inclusief GVS-bijdrage bij ons declareren. Wij betalen het bedrag inclusief GVS-bijdrage aan u uit en zullen – indien van toepassing – het openstaande bedrag bij uw patiënt in rekening brengen. Aangezien wij uw declaratie eerst moeten verwerken, ontvangt uw patiënt deze rekening pas enige tijd na de aflevering.

Informeer uw patiënten

Wij willen voorkomen dat uw patiënt voor onverwachte kosten komt te staan. Daarom willen wij u erop wijzen dat u voorafgaand aan het gereedmaken van de levering aan de patiënt dient mede te delen of de zorg geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

*Voor de GVS-bijdrage geldt een maximum van € 250,- per verzekerde (ongeacht de leeftijd) per kalenderjaar voor medicijnen die vanuit de basisverzekering worden vergoed.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam