Aanvulling inkoopbeleid 2025: Aanbod Module farmaceutische zorgprestaties ook voor apotheekhoudende huisartsen

29-04-2024
In onze visie op het farmaceutische zorglandschap 2030 staat vermeld dat we de rol van de apotheker als zorginhoudelijk medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg willen versterken. Om dit te stimuleren, hebben we voor 2025 een nieuwe farmaceutische zorgprestatie opgenomen in het addendum ‘Module farmaceutische zorgprestaties’. In ons inkoopbeleid 2025 staat in de hoofdstukken ‘Procedure zorginkoop’ en ‘Planning zorginkoop’ vermeld dat we dit addendum alleen aanbieden aan openbare apotheken en poliklinische apotheken, maar we bieden dit addendum ook aan apotheekhoudende huisartsen aan.

Waarom deze aanvulling?

Vanwege de toenemende complexiteit van de farmaceutische zorgvraag, vinden we het belangrijk dat ook apotheekhoudende huisartsen gestimuleerd worden in hun rol als zorginhoudelijk medicatiespecialist.

Bovendien vinden we het belangrijk dat apotheekhoudende huisartsen op termijn goed aansluiting kunnen vinden bij nieuwe en toekomstige bedieningsmodellen binnen de farmaceutische zorg. Door dit addendum ook aan apotheekhoudende huisartsen aan te bieden, stellen we hen – net als alle andere zorgaanbieders in de farmaceutische zorg – in staat om mee te bewegen met de noodzakelijke en toekomstige ontwikkelingen binnen het farmaceutisch zorglandschap.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Ook als apotheekhoudend huisarts komt u in aanmerking voor het addendum Module farmaceutische zorgprestaties.

Heeft u al een Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg 2024-2025?

Dan ontvangt u van ons automatisch een aanbod voor het addendum Module farmaceutische zorgprestaties. Het addendum ontvangt u uiterlijk 15 september 2024 in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt bericht zodra het addendum voor u klaarstaat.

Na ondertekening van het addendum maakt de nieuwe zorgprestatie per 1 januari 2025 onderdeel uit van uw overeenkomst. Vanaf dat moment kunt u de geleverde zorgprestatie bij ons declareren. Let op: wanneer u het addendum niet ondertekent, blijft de huidige overeenkomst van kracht. U kunt dan alleen bestaande zorgprestaties bij ons declareren.

Heeft u nog geen Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg 2024-2025?

In de nieuwe overeenkomst voor 2025 nemen we deze zorgprestatie standaard op. Dit betekent dat zorgaanbieders die voor 2025 een nieuwe overeenkomst afsluiten, vanaf 1 januari 2025 de opgenomen nieuwe zorgprestatie direct bij ons kunnen declareren.

Aanvulling inkoopbeleid 2025

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Extramurale Farmaceutische zorg 2025 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’. In het hoofdstuk 'Planning zorginkoop' vindt u de planning voor het afsluiten van het addendum ‘Module farmaceutische zorgprestaties’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam