Retourinformatie voor afwijsreden 9089

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Gedeclareerde zorg valt onder de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet, code soort indicatie paramedische hulp onjuist.

Deze melding geeft aan dat er voor de gedeclareerde indicatie al meer dan 20 behandelingen gedeclareerd zijn op CSI 008. U kunt overgaan op CSI 001.

Gaat het om een nieuw zorgtraject op een zelfde diagnosecode? Dan kunt u dit nieuwe traject aanmelden via het formulier 'Meld een nieuw behandeltraject'.

Maak een melding

Is er in VECOZO geen correctie-PDF gekoppeld aan de oorspronkelijke declaratie en bent u van mening dat deze declaratie alsnog onterecht is afgewezen? Dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons te melden via het formulier 'Melden onterechte afwijzing 9088 en/of 9089'.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam