Retourinformatie voor afwijsreden 9088

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Nog niet alle vereiste behandelingen met code soort indicatie paramedische hulp 008 zijn gedeclareerd

Deze melding geeft aan dat er voor de gedeclareerde indicatie nog niet voldoende op CSI 008 is gedeclareerd. Dit betekend dat u te vroeg met CSI 001 bent gaan declareren.

Als het gaat om een verzekerde die is overgestapt van zorgverzekering in 2023, kan het zijn dat de voorgaande behandelingen niet bij ons bekend zijn. Om het zorgtraject voor uw cliënt goed te registreren, hebben wij het historisch aantal van de genoten behandelingen nodig. Dit kunt u bij ons aanleveren door in het formulier 'meld een nieuw zorgtraject' 'Vullen historisch aantal bij overstap van zorgverzekeraar' te selecteren.

Let op: Heeft u geconstateerd dat er wél aan de drempel van 20 behandelingen op CSI 008 wordt voldaan en deze behandelingen allemaal bij ons bekend zijn? Dan kan het gaan om een onterecht afgewezen declaratie.

We hebben inzichtelijk om welke behandelingen het gaat. We streven ernaar om zo snel mogelijk alle onterechte afwijzingen te corrigeren. U hoeft daarvoor niets te doen. In VECOZO vindt u dan ook de correctie PDF. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam