Retourinformatie voor afwijsreden 9088

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Nog niet alle vereiste behandelingen met code soort indicatie paramedische hulp 008 zijn gedeclareerd

Deze melding geeft aan dat er voor de gedeclareerde indicatie nog niet voldoende op CSI 008 is gedeclareerd. Dit betekent dat u te vroeg met CSI 001 bent gaan declareren.

Als het gaat om een verzekerde die is overgestapt van zorgverzekering in 2023, kan het zijn dat de voorgaande behandelingen niet bij ons bekend zijn. Om het behandeltraject voor uw cliënt goed te registreren, hebben wij het volledige aantal van de genoten behandelingen nodig. Dit kunt u bij ons aanleveren door in het formulier 'Meld een nieuw behandeltraject' de optie 'Het aantal behandelingen dat met CSI 008 is gedeclareerd bij een vorige zorgverzekeraar' te selecteren.

Let op: Heeft u geconstateerd dat er wél aan de drempel van 20 behandelingen op CSI 008 wordt voldaan en deze behandelingen allemaal bij ons bekend zijn? Dan kan het gaan om een onterecht afgewezen declaratie.

Maak een melding

Is er in VECOZO geen correctie-PDF gekoppeld aan de oorspronkelijke declaratie en bent u van mening dat deze declaratie alsnog onterecht is afgewezen? Dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons te melden via het formulier 'Melden onterechte afwijzing 9088 en/of 9089'.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam