Retourinformatie voor afwijsreden 8220

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

De maximale vergoeding uit het pakket (aanvullende of basisverzekering) is bereikt. 

Wanneer de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kunnen op basis daarvan een bepaald aantal behandelingen aan beweegzorg vergoed worden. Let op: beweegzorg omvat meerdere soorten zorg. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie. In de verzekeringsvoorwaarden kunt u of de verzekerde raadplegen wat de maximale vergoeding is vanuit het afgesloten aanvullende pakket en wat er onder beweegzorg valt. U kunt in VECOZO raadplegen hoe uw patiënt verzekerd.

Wij verstrekken alleen informatie aan verzekerden over het aantal behandelingen
Regelmatig ontvangen wij vragen van zorgaanbieders over hoeveel behandelingen onze verzekerden nog vergoed krijgen. U kunt dit niet via ons voor uw patiënt controleren. Wegens privacywetgeving mogen wij deze informatie namelijk alleen verstrekken aan onze verzekerden.

Wilt u weten hoeveel behandelingen er (nog) vergoed worden, dan vraagt u dit aan uw patiënt zelf. Uw patiënt kan in veel gevallen snel en online via één van onze zorg apps de meeste actuele status raadplegen. Mocht uw patiënt geen beschikking hebben over onze zorg apps, dan kan deze informatie ook via onze klantenservice worden opgevraagd.

Is de maximale vergoeding is bereikt? Dan kunt u de nota naar de verzekerde sturen. Wij nemen sinds 01-01-2017 geen debiteurenrisico meer over. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam