Retourinformatie voor afwijsreden 0613

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

De behandeling is niet (volledig) declarabel. Dit kan verschillende redenen hebben.

 

Tips & adviezen:

Controleer onderstaande gegevens, komt één van de gegevens niet overeen? Dan kunt u de declaratie opnieuw indienen met de juiste gegevens. 

 • Aanvullende verzekering
  Controleer of uw patiënt aanvullend verzekerd is.

 • Verzekerd op behandeldatum
  Controleer of uw patiënt verzekerd was op de behandeldatum van de declaratie in VECOZO.

 • Indicatiecode 
  Controleer of de juiste indicatiecode is gebruikt, ook in combinatie met de betreffende patiënt.Bijvoorbeeld: een declaratie met indicatiecode 003 voor een verzekerde ouder dan 18 jaar.

 • Combinatie van prestatiecode en CSI-code
  Controleer of u de juiste combinatie van prestatiecode en CSI-code heeft gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld geen declaraties ingediend worden met prestatiecode 1864 in combinatie met CSI-code 012 of 001 (basisverzekering).
 • CSI-code en/of diagnosecode
  Heeft u een CSI-code en/of diagnosecode aangeleverd? Hiermee bepalen wij of de vergoeding vanuit de basis- of aanvullende verzekering vergoed moet worden. Controleer of u de juiste diagnosecode heeft aangeleverd.

 • Maximum aanvullende verzekering
  Mogelijk is het maximum van de aanvullende verzekering bereikt. U kunt dit controleren door in VECOZO de PDF retourinformatie te openen. Indien u bij de desbetreffende declaratieregel de melding W-DVW0262: Maximale vergoeding is bereikt voor omvangregel 1, max. aantal per 1 J ziet staan, betekent dit dat het maximum van een pakket is bereikt. Indien u deze behandeling(en) niet heeft gedeclareerd, is uw patiënt mogelijk al elders behandeld. Regelmatig ontvangen wij vragen van zorgaanbieders over hoeveel behandelingen onze verzekerden nog vergoed krijgen. U kunt dit niet voor uw patiënt controleren. Wegens privacywetgeving mogen wij deze informatie namelijk alleen verstrekken aan onze verzekerden. Wilt u weten hoeveel behandelingen er (nog) vergoed worden, dan vraagt u dit aan uw patiënt zelf. Uw patiënt kan in veel gevallen snel en online via één van onze zorg apps de meeste actuele status raadplegen. Mocht uw patiënt geen beschikking hebben over onze zorg apps, dan kan deze informatie ook via onze klantenservice worden opgevraagd. Let op: behandelingen voor beweegzorg omvatten meerdere zorgsoorten. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, oefentherapie, oedeemtherapie maar ook aan osteopathie.

 • Maximaal aantal behandeling bij CSI-codes
  Let op: CSI-code 004/005 en 006/007 hebben een maximum van 9 behandelingen per CSI-code. CSI-code 003 heeft een maximum van 18 behandelingen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam