Wijziging inkoopbeleid 2024: Registratie in het kwaliteitsregister KABIZ en het Kwaliteitsregister Paramedici vervallen als minimumeisen voor Compressietherapie (TEK)

13-06-2023
In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2024 staan in de bijlage ‘Onze minimumeisen voor zorgaanbieders’ de minimumeisen voor een overeenkomst Compressietherapie (TEK) opgenomen. Hierin stond dat compressietherapeuten geregistreerd moeten zijn in het kwaliteitsregister KABIZ en dat huidtherapeuten geregistreerd moeten zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze minimumeisen voor Compressietherapie (TEK) komen te vervallen.

Waarom deze wijziging?

Vanuit de brancheverenging Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ) zijn deze registraties nog geen verplichting. Wij volgen het standpunt van de branchevereniging en laten daarom de minimumeisen voor deze registraties vervallen.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder? 

Om in aanmerking te komen voor een Zorgovereenkomst Compressietherapie (TEK) is voor compressietherapeuten geen registratie in het kwaliteitsregister KABIZ nodig en voor huidtherapeuten is geen registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici vereist. De overige minimumeisen blijven wel van toepassing. 

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam