Toolbox - Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

De praktijken die in 2016 gestart zijn hebben een ‘toolbox’ ontwikkeld. In deze toolbox zitten een aantal ‘gereedschappen’ (interventies). Deze gereedschappen zijn handvatten om de processen in de praktijk te verbeteren. We delen deze graag met u ter inspiratie.

Toolbox MTVP

De beschikbare interventies in de toolbox, zijn op dit moment:

 • Intervisie verwijsgedrag
 • Twijfelt de huisarts over een verwijzing of aanvraag voor diagnostiek? Dan bespreekt hij of zij dit eerst met collega’s uit de praktijk. De huisartsen leren zo van elkaar. De huisartsen vinden samen vaak een passende oplossing voor de patiënt, zonder te hoeven verwijzen naar de tweede lijn.

 • Transmuraal intercollegiaal telefonisch consult
 • De huisarts overlegt met de medisch specialist in het ziekenhuis, met of zonder de patiënt erbij, of de patiënt doorgestuurd moet worden naar het ziekenhuis. Zo wordt de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis gestuurd.

 • Flexibele consultduur
 • De huisarts werkt met consulten van 5, 10 en 15 minuten. Hij of zij houdt korte consulten, waar het mogelijk is. Zo komt er ruimte voor patiënten die meer dan de gebruikelijke 10 minuten nodig hebben. Dit blijkt heel prettig voor de patiënt. Deze voelt zich serieus genomen. De huisarts verwijst de patiënt minder vaak door voor medisch specialistische zorg of diagnostiek.

 • ALK-training
 • Om patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) sneller en beter te helpen, volgen huisartsen een training over ALK-patiënten.
  In de infographic wordt nog gesproken van SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten), een term die inmiddels niet meer wordt gebruikt. De essentie van de interventie blijft hetzelfde.

 • Regie veelgebruikers
 • De meeste huisartsen kennen een kleine groep patiënten die relatief veel tijd kost. Met deze tool brengen de huisartsen de groep in beeld. Daarna bekijken ze of ze anders met de individuele patiënten om kunnen gaan. Dat bespreken ze met de patiënt. Vaak hoeft de patiënt daarna minder vaak naar de huisarts. Fijn voor zowel de huisarts als de patiënt.

 • Time-out verwijzingen
 • Twijfelt de huisarts over een verwijzing? Dan wordt er een time-out ingelast. De patiënt belt dan aan het einde van de dag terug. Zo kan de huisarts goed nadenken over nut en noodzaak van een doorverwijzing en worden onnodige verwijzingen voorkomen.

 • Verlagen administratie lasten huisartsen
 • Er wordt tijd vrijgemaakt voor de patiënt door taken uit te besteden die nu op het bord van de huisarts liggen.

 • Training triage assistenten
 • De assistenten leren aan de telefoon scherper de zorgvraag inschatten. De huisarts kan daardoor de consulttijd beter op de patiënt afstemmen. Niet alleen de patiënt voelt zich serieus genomen, maar er is ook meer waardering voor de assistent. Een win-win-situatie dus!
Afbeelding bij Toolbox meer tijd voor de patiënt
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam