Wijziging inkoopbeleid 2024: Selectieve inkoop voor de polis Gewoon ZEKUR Zorg vervalt

27-07-2023
Per 1 januari 2024 vervalt de selectieve inkoop voor de polis Gewoon ZEKUR Zorg, onderdeel van Coöperatie Univé. Dit betekent dat de inkoopcriteria zoals vermeld in het hoofdstuk ‘Selectieve inkoop’ van ons inkoopbeleid 2024 komen te vervallen.  

Waarom deze wijziging?

De selectieve inkoop voor de polis vervalt omdat we het, vanwege de stijgende zorgvraag in relatie tot het zorgaanbod, belangrijk vinden dat ook verzekerden met een polis Gewoon ZEKUR Zorg direct bij alle ziekenhuizen terecht kunnen.

Daarnaast constateren we dat de (financiële) afhandeling van de gemaakte zorgkosten voor deze polis veel administratie oplevert voor ziekenhuizen. We realiseren ons dat de werkdruk in de zorg hoog is en willen daarom – in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) – een actieve bijdrage leveren aan het verlagen van de administratieve lasten.

Bovengenoemde inzichten hebben ertoe geleid dat we samen met Coöperatie Univé en ZEKUR hebben besloten om de selectieve inkoop voor de Gewoon ZEKUR Zorg per 1 januari 2024 te laten vervallen.

Wat betekent dit voor ziekenhuizen?

Deze wijziging geldt voor alle ziekenhuizen, met uitzondering van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). De polis Gewoon ZEKUR Zorg wordt niet meer selectief ingekocht, maar maakt onderdeel uit van het reguliere inkoopproces voor 2024. Deze wijziging kan onderwerp van gesprek zijn tijdens de contractering voor 2024.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.
 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam