Inzage in wachttijden belangrijker dan ooit

Betere organisatie van patiëntstromen door actuele informatie in ZorgDomein

26-10-2020
Door het coronavirus wachten veel patiënten op zorg. Dit aantal loopt nu in rap tempo op: een zorgelijke ontwikkeling die de komende maanden aanhoudt. Inzicht in actuele wachttijden is hard nodig. Zo kunnen onze zorgadviseurs verzekerden en verwijzers helpen met het vinden van een zorgaanbieder. Als verwijzer kunt u dit overzicht zelf al raadplegen via zorgplatform ZorgDomein. Vanaf nu is het ook mogelijk dat zorgadviseurs bij zorgverzekeraars dit overzicht krijgen. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Een plek vinden voor wachtende patiënten is een belangrijke taak voor u als zorgaanbieder en ons als zorgverzekeraar. De NZa bekrachtigt het belang van een actueel overzicht van wachttijden. Zonder dit overzicht en deze transparantie hebben zorgadviseurs niet direct zicht op actuele wachttijden en moeten ze meerdere zorgaanbieders bellen om hun verzekerden te kunnen adviseren. Hier gaan soms dagen overheen. Daarbij wordt u als zorgaanbieder belast met veel telefoontjes over wachtlijsten. Inzicht in de beschikbaarheid van zorg is essentieel om patiënten te kunnen helpen: ze krijgen meer grip op hun eigen zorgtraject en hebben minder zorgen. Ontsluiting van deze actuele informatie gebeurt het liefst vanuit één betrouwbare, onafhankelijke bron: ZorgDomein. Samen met Menzis trekt Coöperatie VGZ hierin samen op met ZorgDomein.

Toestemming van zorgaanbieders

De samenwerkende partijen onderstrepen dat het uitsluitend gaat om een inkijkvoorziening in wachttijden. De inzage wordt gebruikt als onderdeel van het advies dat wij geven aan verzekerden. Voor ontsluiting van deze informatie via ZorgDomein moeten zorgaanbieders eenmalig toestemming geven. Als ze dit gedaan hebben zien onze zorgadviseurs het zorgaanbod inclusief wachttijden precies zoals de huisarts dit ziet. Daarmee kunnen patiënten snel en goed bemiddeld worden naar de best mogelijke zorg op de juiste plek, op het goede moment. Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, is blij met deze ontwikkeling: ‘Juist nu is eenduidig inzicht in de wachttijden van reguliere zorg ongelooflijk belangrijk. Onze wachttijden zijn al zichtbaar. Hopelijk volgen onze collega’s snel, want alleen samen kunnen we de patiëntenstromen goed organiseren.’ 

Meer deelnemers, groter succes

Na toestemming van de zorgaanbieder is het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden nu alleen nog te zien voor zorgadviseurs van Coöperatie VGZ en Menzis. Maar andere verzekeraars kunnen uiteraard ook meedoen. De inkijkvoorziening is technisch gereed en getest, en het streven is om het actuele zorgaanbod zo volledig mogelijk te krijgen. De wens en de hoop is dan ook dat alle zorginstellingen meedoen om gezamenlijk gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, maar ook bijvoorbeeld voor GGZ-instellingen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam