Verduurzaming in de zorg versnellen

Duurzame Dinsdag

04-09-2023
Vandaag is het Duurzame Dinsdag. Als zorgverzekeraar leveren ook wij een bijdrage aan het versnellen van verduurzaming in de zorg. En dat is nodig om de zorg toekomstbestendig te houden. De zorgsector is namelijk verantwoordelijk voor ruim 7% van de CO₂ uitstoot in Nederland, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. En deze vervuiling heeft negatieve gevolgen op voor onze gezondheid en leefomgeving. Tijd voor actie dus.

 

Wat is Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag wordt ook wel de Prinsjesdag van duurzaamheid genoemd. Er worden duurzame initiatieven uit de samenleving opgehaald en vandaag worden deze in een koffer gepresenteerd aan het kabinet. Het doel? Deze duurzame initiatieven zichtbaar maken en daarmee meer impact maken. Bekijk voor meer informatie hierover de website van Duurzame Dinsdag.

Samen met zorgaanbieders bijdragen aan verduurzaming

Duurzame Dinsdag sluit direct aan bij wat wij doen rondom verduurzaming. Samen met zorgaanbieders zoeken wij namelijk naar duurzame initiatieven die CO2-uitstoot, primair grondstofverbruik of medicijnemissies verminderen. Wij noemen dat ook wel groene FIT-initiatieven. Meer informatie over onze FIT-initiatieven leest u hier.

Groene FIT-initiatieven: een win-winsituatie

Wanneer de groene FIT-initiatieven hand in hand gaan met lagere bedrijfskosten, is er sprake van een win-winsituatie. De initiatieven dragen dan namelijk bij aan een duurzame bedrijfsvoering én aan toekomstbestendige bedrijfsvoering. We stimuleren dat de besparingen die worden gerealiseerd met groene FIT-initiatieven, vervolgens weer worden ingezet voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Samen met zorgaanbieders hebben we al 22 groene FIT-initiatieven ontwikkeld. Wilt u meer weten over deze initiatieven? Bekijk ze hier op onze website. 

Dit doen we nog meer om verduurzaming te versnellen

Samen met andere zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben we de ZN-visie verduurzaming van de zorgsector opgesteld. In deze visie leest u hoe we een klimaatneutraal zorgstelsel voor 2050 realiseren. Uitgangspunt hierin is dat we als zorgverzekeraars samen willen werken op het thema verduurzaming van de zorg. Waarbij zorgaanbieders zo min mogelijk worden geconfronteerd met verschillende eisen en verwachtingen.

Ook hebben we de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. U leest er hier meer over. 

Als zorgaanbieder aan de slag met verduurzaming?

Verduurzaming van de zorg kunnen we niet alleen. Alleen door samen te werken, kunnen we de transitie naar een duurzamere zorgsector versnellen. Heeft u als zorgaanbieder een duurzaam idee? We denken graag met u mee! Via deze webpagina kunt u uw duurzame idee met ons delen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam