Overeenkomsten paramedische zorg

Voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg buiten de keten, bieden wij vanaf 2021 een overeenkomst per paramedische zorgsoort. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over deze overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden.

Overeenkomst 2020

Met zorgaanbieders voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie (voor de behandeling van lymfoedeem en littekentherapie), logopedie, oefentherapie en voetzorg (voor diabetes mellitus buiten de keten) sluiten wij de overeenkomst paramedische zorg.

Overeenkomsten 2021-2022

Heeft u op dit moment een Zorgovereenkomst Paramedische zorg met einddatum 31-12-2020? Dan ontving u van ons op 30 september 2020, via VECOZO, een nieuw aanbod van een 2-jarige overeenkomst 2021-2022. De tarieven voor behandeljaar 2021 staan opgenomen in deze overeenkomst. De tarieven 2022 zijn nog niet bekend. U ontvangt in het najaar van 2021 een tarievenbijlage 2022, ook via VECOZO. Heeft u geen mail van VECOZO ontvangen waarin u uitgenodigd wordt de overeenkomst te bekijken en aan te gaan? Dan kunt u alsnog de overeenkomst bij ons aanvragen via de button ‘Vraag direct uw overeenkomst aan’.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Als nieuwe zorgaanbieder kunt u gedurende het hele kalenderjaar via dit formulier een aanvraag indienen voor een overeenkomst. Voordat uw nieuwe praktijk een aanbod voor een overeenkomst ontvangt, doorloopt u eerst de vragenlijst in VECOZO. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. 

Veelgestelde vragen

 • Ik ben het niet eens met de aangeboden overeenkomst. Wat kan ik doen?

  In het inkoopbeleid benoemen wij jaarlijks op 1 april de voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten voor het daarop volgende contractjaar. 

  Indien u bezwaar tegen de aangeboden overeenkomst wilt maken, dan kunt u dat bezwaar indienen via dit formulier. Bezwaren tegen de aangeboden overeenkomst die wij na 25 oktober 2020 ontvangen, nemen wij niet in behandeling. Bezwaren tegen de aangeboden overeenkomst trachten wij binnen twee weken te beantwoorden.  
 • Geldt de tariefbijlage 2021 ook voor het jaar 2022?

  Nee, de tarieven 2021 gelden alleen voor behandelingen uitgevoerd in 2021.

  In het najaar 2021 worden alle gecontracteerde aanbieders middels VECOZO geïnformeerd over de tarieven 2022. U ontvangt daarvoor dus een aanvullende tarievenbijlage 2022. 

 • Tot wanneer kan ik een overeenkomst voor 2021 afsluiten?

  Wilt u gebruikmaken van ons contractaanbod? Dan kunt u het aanbod tot en met 31 oktober 2020 accepteren in het zorginkoopportaal VECOZO. Wanneer u de overeenkomst nog niet heeft geaccepteerd, ontvangt u nog twee keer een herinnering. Het contractaanbod vervalt per 1 november. Na 1 november heeft u geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor 2021. Vanaf 11 november informeren wij onze verzekerden over welke zorgaanbieders een overeenkomst met ons afgesloten hebben. Dat doen we via de zorgzoekers op één van onze websites (bijvoorbeeld op vgz.nl of bewuzt.nl).
 • Wij willen een nieuwe vestiging openen. Hoe regel ik dit en aan welke voorwaarden moet de nieuwe vestiging voldoen?

  U kunt de nieuwe vestiging als nevenvestiging registreren bij Vektis. Wij nemen de nieuwe vestiging dan automatisch over in onze systemen, zoals Vergelijk en Kies. Voor al uw vestigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor uw hoofdvestiging. Deze vindt u terug in uw overeenkomst. 
 • Waarom kan ik niet in onderhandeling met jullie over mijn overeenkomst?

  Op 1 april jl. hebben wij het inkoopbeleid voor 2021 gepubliceerd. In het inkoopbeleid geven wij aan welke richting we het aankomende jaar op gaan met de paramedische zorg. Daarbij geven we aan welke elementen daarbij van belang zijn en welke verschillende typen overeenkomsten daaraan gekoppeld worden. 

  Hiermee willen wij voor paramedische zorgaanbieders vooraf duidelijk maken wat de voorwaarden voor een overeenkomst voor 2021 zijn, zodat wij alle praktijken o.b.v. dezelfde voorwaarden een contractaanbod kunnen doen. 

  Het inkoopbeleid Paramedische zorg kunt u vinden op de website onder het kopje 'Inkoopbeleid'. Het inkoopbeleid en de overeenkomsten hebben wij inhoudelijk en procesmatig met uw beroepsvereniging besproken. Ook klankborden wij op diverse wijzen met klanten en zorgaanbieders. 

  Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting om met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen over de overeenkomsten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ook niet verplicht om een overeenkomst met elkaar te sluiten. Meer informatie vindt u op de website van de NZa. 
 • Waar kan ik de tarieven vinden?

  Voor 2021 stijgen de tarieven voor logopedie, logopedie met kwaliteitstoets, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie en diëtetiek met 1%. Deze stijging volgt op een eerdere stijging in 2020 van 5%.

  Vooruitlopend op de uitkomst van het landelijke kostenonderzoek van GUPTA heeft Coöperatie VGZ dit jaar al een verhoging (5%) van het paramedietarief toegepast.

  Heeft u een overeenkomst met ons? 
  Dan vindt u de tarieven in de Bijlage van uw overeenkomst. U kunt uw overeenkomst te allen tijde raadplegen via VECOZO. 

  Heeft u een contractaanbod ontvangen?
  U heeft de mogelijkheid om een concept overeenkomst en het bijbehorend tarief in te zien voordat u de overeenkomst afsluit. Hiervoor gaat u naar de uitvraagmodule in VECOZO. U klikt op de vragenlijst die voor u klaar staat en doorloopt de eventuele stappen tot u het voorwoord te zien krijgt. Op deze pagina ziet u boven in de balk een knop 'concept overeenkomsten'. Door hier op te klikken ziet u een concept overeenkomst en de bijbehorende tariefbijlage. U kunt er dan voor kiezen of u verder gaat met het doorlopen van de vragenlijst. 

 • Wat betekent het voor mij wanneer ik besluit om het aanbod niet te accepteren?

  Wanneer u van ons een aanbod heeft ontvangen en u besluit geen contract met ons te sluiten kunt u uw declaraties voor behandelingen via VECOZO bij ons blijven indienen. Is de behandeling van uw patiënt (onze verzekerde) gestart vóór 1 januari 2021? Dan vergoeden we behandelingen van indicaties die in de basisverzekering vallen in 2021 tegen het gecontracteerde tarief (uit 2020).  
    
  Heeft u meer vragen over het leveren van ongecontracteerde zorg? Bekijk dan ook deze pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Worden uw vragen hier niet volledig beantwoord, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   
   
 • Wanneer komt een logopediepraktijk in aanmerking voor een overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets?

  Praktijken die gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit zijn of komen van een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets, komen in aanmerking voor een ‘overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets’. De overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het certificaat behaald is. 

  In de ‘overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets’ is voor een aantal prestatiecodes een hoger tarief opgenomen dan in de reguliere overeenkomst Logopedie. Praktijken die geen geldig certificaat Kwaliteitstoets bezitten, komen indien zij aan alle overige voorwaarden voldoen, in aanmerking voor de reguliere overeenkomst Logopedie.

 • Wat is het verschil tussen kwaliteitsclyclus en kwaliteitstoets?

  De kwaliteitstoets is het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus voor praktijken die nog geen geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie hebben. Voor meer informatie raadpleegt u de website van de beroepsorganisatie NVLF.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord