Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Overeenkomsten paramedische zorg

Voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg buiten de keten, bieden wij vanaf 2021 een overeenkomst per paramedische zorgsoort. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over deze overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden.

Overeenkomsten 2021-2022

Heeft u op dit moment een Zorgovereenkomst Paramedische zorg met einddatum 31-12-2020? Dan ontving u van ons op 30 september 2020, via VECOZO, een nieuw aanbod van een 2-jarige overeenkomst 2021-2022. De tarieven voor behandeljaar 2021 staan opgenomen in deze overeenkomst. De tarieven 2022 zijn nog niet bekend. U ontvangt in het najaar van 2021 een tarievenbijlage 2022, ook via VECOZO. Heeft u geen mail van VECOZO ontvangen waarin u uitgenodigd wordt de overeenkomst te bekijken en aan te gaan? Dan kunt u alsnog de overeenkomst bij ons aanvragen via de button ‘Vraag direct uw overeenkomst aan’.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Als nieuwe zorgaanbieder kunt u gedurende het hele kalenderjaar via dit formulier een aanvraag indienen voor een overeenkomst. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. 

Veelgestelde vragen

 • Ik ben het niet eens met de aangeboden overeenkomst. Wat kan ik doen?

  Indien u een vraag heeft over de aangeboden overeenkomst, dan kunt u deze indienen via dit formulier. Vragen over uw overeenkomst proberen wij binnen twee weken te beantwoorden.

  Mogelijk staat het antwoord op uw vraag al op onze website. Bekijk ons inkoopbeleid of de pagina overeenkomsten.

  Let op! Het stellen van een vraag over het aanbod zorgt niet voor uitstel van de uiterste tekendatum van 7 november 2021. Stel uw vraag daarom zo vroeg mogelijk.

 • Geldt de tariefbijlage 2021 ook voor het jaar 2022?

  Nee, de tarieven 2021 gelden alleen voor behandelingen uitgevoerd in 2021.

  In het najaar 2021 worden alle gecontracteerde aanbieders middels VECOZO geïnformeerd over de tarieven 2022. U ontvangt daarvoor dus een aanvullende tarievenbijlage 2022. 

 • Wij willen een nieuwe vestiging openen. Hoe regel ik dit en aan welke voorwaarden moet de nieuwe vestiging voldoen?

  U kunt de nieuwe vestiging als nevenvestiging registreren bij Vektis. Wij nemen de nieuwe vestiging dan automatisch over in onze systemen, zoals Vergelijk en Kies. Voor al uw vestigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor uw hoofdvestiging. Deze vindt u terug in uw overeenkomst. 
 • Waarom kan ik niet in onderhandeling met jullie over mijn overeenkomst?

  Op 1 april jl. hebben wij het inkoopbeleid voor 2022 gepubliceerd. In het inkoopbeleid geven wij aan welke richting we het aankomende jaar op gaan met de paramedische zorg. Daarbij geven we aan welke elementen daarbij van belang zijn en welke verschillende typen overeenkomsten daaraan gekoppeld worden.

  Hiermee willen wij voor paramedische zorgaanbieders vooraf duidelijk maken wat de voorwaarden voor een overeenkomst voor 2022 zijn, zodat wij alle praktijken o.b.v. dezelfde voorwaarden een contractaanbod kunnen doen.

  Het inkoopbeleid Paramedische zorg kunt u vinden op de website onder het kopje 'Inkoopbeleid'. Het inkoopbeleid en de overeenkomsten hebben wij inhoudelijk en procesmatig met uw beroepsvereniging besproken. Ook klankborden wij op diverse wijzen met klanten en zorgaanbieders.

  Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting om met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen over de overeenkomsten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ook niet verplicht om een overeenkomst met elkaar te sluiten. Meer informatie vindt u op de website van de NZa. 

 • Waar kan ik de tarieven vinden?

  Voor 2022 stijgen de tarieven voor logopedie met 3%, logopedie met kwaliteitstoets 5%, ergotherapie met 5%, oefentherapie met 6%, huidtherapie met 2,1%, diëtetiek met 2,1% en voetzorg blijft ongewijzigd ten opzichte van 2021.

  Heeft u een overeenkomst met ons? 
  Dan vindt u de tarieven in de bijlage van uw overeenkomst. U kunt uw overeenkomst te allen tijde raadplegen via VECOZO. 

  Heeft u een contractaanbod ontvangen?

  U heeft de mogelijkheid om een overeenkomst en het bijbehorend tarief in te zien, voordat u de overeenkomst afsluit. Hiervoor gaat u naar de uitvraagmodule in VECOZO en klikt u op de voorgestelde overeenkomst/tariefbijlage. U kunt dan de overeenkomst doorlezen en de tarieven inzien. U kunt de contracteermodule vervolgens verlaten om op een later moment te accepteren of te weigeren. Let op! Dit blijft alleen mogelijk tot en met 7-11-2021. 

 • Wat betekent het voor mij wanneer ik besluit om het aanbod niet te accepteren?

  Wanneer u van ons een aanbod heeft ontvangen en u besluit geen contract met ons te sluiten kunt u uw declaraties voor behandelingen via VECOZO bij ons blijven indienen. Is de behandeling van uw patiënt (onze verzekerde) gestart vóór 1 januari 2022? Dan vergoeden we behandelingen van indicaties die in de basisverzekering vallen in 2022 tegen het gecontracteerde tarief (uit 2021).

  Heeft u meer vragen over het leveren van ongecontracteerde zorg? Bekijk dan ook deze pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Worden uw vragen hier niet volledig beantwoord, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
   
 • Wanneer komt een logopediepraktijk in aanmerking voor een overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets?

  Praktijken die gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit zijn of komen van een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets, komen in aanmerking voor een ‘overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets’. De overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het certificaat behaald is. 

  In de ‘Overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets’ is voor een aantal prestatiecodes een hoger tarief opgenomen dan in de reguliere overeenkomst Logopedie. Praktijken die geen geldig certificaat Kwaliteitstoets bezitten, komen indien zij aan alle overige voorwaarden voldoen, in aanmerking voor de reguliere overeenkomst Logopedie.

  U kunt deze overeenkomst online bij ons aanvragen.

 • Wat is het verschil tussen kwaliteitscyclus en kwaliteitstoets?

  De kwaliteitstoets is het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus voor praktijken die nog geen geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie hebben. Voor meer informatie raadpleegt u de website van de beroepsorganisatie NVLF.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam