Uw gekozen zorgsoort:

Machtiging aanvragen

Toestemming vraagt u aan via het toestemmingsformulier. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat de aanvraag voor toestemming volledig is ingevuld. Gebruik hiervoor de onderstaande checklist.

Stuur het ingevulde toestemmingsformulier met de verwijzing van huisarts of medisch specialist per post naar:

Coöperatie VGZ

t.a.v. team machtigingen paramedisch

postbus 25150

5600 RS Eindhoven