Toegang tot dure geneesmiddelen

We vinden het belangrijk dat dure geneesmiddelen toegankelijk blijven voor patiënten die deze nodig hebben. Van belang daarbij is dat het dure geneesmiddel doet wat het belooft. Ook dit jaar richten we ons daarom op de volgende punten:

 Alleen inzet van geneesmiddelen met de juiste expertise

Dure geneesmiddelen kennen bijwerkingen, specifieke aangrijpingspunten of zijn bedoeld voor kleine of bijzondere patiëntengroepen. Daarom kopen we geneesmiddelen in bij aanbieders met de juiste expertise. Om goede zorg voor alle patiënten te waarborgen nemen we deel aan de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De CieBAG stemt kwaliteitscriteria af met wetenschappelijke en beroepsverenigingen. 

 Behandelingen met nieuwe geneesmiddelen hebben bewezen significante meerwaarde

Nieuwe geneesmiddelen dragen – ten opzichte van de bestaande behandelingen met of zonder geneesmiddel – meer bij aan gezondheidswinst of overlevingskansen. Dit belang benadrukken we in de afspraken met de zorgaanbieders. Bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen voor kleine patiëntgroepen werken we mee aan landelijke toelatingsprogramma’s. Dit zodat geneesmiddelen ook voor die patiëntgroepen effectief en doelmatig ingezet kunnen worden. 

 De (kosten)effectiviteit van dure geneesmiddelen

Inzicht in de kosteneffectiviteit geeft zorgaanbieders inzicht en keuzemogelijkheden over welke behandelingen passen binnen het beschikbare budget. Wij vinden het van belang dat kosteneffectiviteit ook na marktintroductie gemeten kan worden. Daarom maken wij afspraken over transparantie over de uitkomsten van behandelingen. Als een middel niet kosteneffectief ingezet wordt, maken we afspraken over gepast gebruik of het prijsniveau.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam