Doelmatigheid

Doelmatigheid gaat over de efficiënte en effectieve inzet van geneesmiddelen. Bij marktintroductie sturen we er bij beroepsgroepen op aan dat er in het behandelprotocol, afspraken staan over gepast gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast maken we met zorgaanbieders afspraken over passende inzet van geneesmiddelen.

 Wanneer worden geneesmiddelen passend ingezet?

Geneesmiddelen worden passend ingezet wanneer voldaan wordt aan:

 • De juiste behandeling met een (kosten)effectief geneesmiddel.
 • De juiste hoeveelheid geneesmiddel. Denk aan frequentie, hybride dosering, dosisoptimalisatie, spiegelbepaling etc.
 • De juiste start van het geneesmiddel, door vooraf goede diagnostiek uit te voeren of door minder dure geneesmiddelen als eerste behandeloptie in te zetten.
 • Het juiste moment om de inzet van het geneesmiddel te stoppen. Hierbij is het belangrijk dat behandelaren het vertrouwen hebben dat (eerder) gestopt kan worden met het geneesmiddel.
 • Het juiste gesprek zodat de patiënt mee kan beslissen over de behandelopties.

 Doelmatigheidsgesprekken op basis van spiegelinformatie

Om gepast gebruik te stimuleren, corrigeren we bestaande spiegelinformatie voor zorgzwaarte. Zorgzwaarte is een combinatie van patiëntkenmerken, die verschillen in geneesmiddelengebruik verklaren. De resultaten uit de benchmark delen we met aanbieders waarbij we grote afwijkingen zien met betrekking tot gepast gebruik. Zo krijgen zij de juiste manier informatie over gepaste inzet van geneesmiddelen en kunnen ze aanpassingen doorvoeren. 

 Digitalisering in de intramurale farmacie

We proberen de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd willen we wel inzicht in de inzet van geneesmiddelen en de kwaliteit, uitkomsten, effectiviteit en doelmatigheid van die behandeling. Digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling maken dit mogelijk. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam