Digitalisering binnen de intramurale farmacie

We proberen de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd willen we wel inzicht in de inzet van geneesmiddelen en de kwaliteit, uitkomsten, effectiviteit en doelmatigheid van die behandeling. 

 Uniforme registratie

Dit kan gerealiseerd worden door een uniforme registratie in ziekenhuizen met een betere digitale datakoppeling. Zo kunnen administratieve en kwalitatieve gegevens (bijvoorbeeld over behandelduur of uitkomsten) voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. 

Deze transparante inzichten zorgen ervoor dat zorgaanbieders continu goed geïnformeerd zijn over de meest effectieve behandelopties. Ook kan het patiënten helpen bij hun keuzes. Zowel in de keuze voor hun zorgaanbieder, als binnen de spreekkamer in het gesprek over hun behandeling.

 Het voordeel van elektronische gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor onze leden, het verlicht de werkdruk van zorgverleners en is een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te behalen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van patiëntgegevens moet de elektronische gegevensuitwisseling minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • De gegevens zijn goed beschikbaar en bereikbaar
 • De gegevens zijn herbruikbaar voor primair en secundair gebruik
  • Primair: voor andere zorgverleners in het netwerk van de patiënt
  • Secundair: voor de patiënt zelf via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Binnen het IZA is door betrokken partijen afgesproken, dat er onder regie van het ministerie van VWS gewerkt wordt aan het wegnemen van knelpunten. Zo zorgen we ervoor dat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt. Het belang van privacy en gegevensbescherming wordt hierin altijd meegewogen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam