Transformatie naar passende zorg

We staan voor grote uitdagingen om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is uitgewerkt hoe we die uitdagingen de komende jaren gezamenlijk aangaan. De acties die in het IZA benoemd worden, hebben met name voor de organisatie en inrichting van de medisch specialistische zorg grote gevolgen.

 Afspraken over impactvolle transformaties

Om een concrete bijdrage te leveren aan de uitdagingen en acties die in het IZA benoemd worden, maken we bij het inkopen van zorg afspraken met zorgaanbieders over de benodigde transformaties.

We helpen zorgaanbieders met het transformeren naar passende zorg en begeleiden de uitvoering van impactvolle transformaties. Zo werken we samen aan concrete oplossingen voor bijvoorbeeld de (regionale) uitdagingen rondom de concentratie en spreiding van zorg, het waar nodig afbouwen van vastgoed, het verminderen van het zorggebruik en het verminderen van de arbeidsproblematiek.

Binnen al deze initiatieven hebben we extra aandacht voor ons marktleidersgebied en de bijbehorende, opgestelde regio- en ROAZ-beelden en plannen.

 Zo realiseren we samen passende, zinnige zorg

We stimuleren zorgaanbieders om concreet aan de slag te gaan met passende zorg door:

 • Bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van passende, zinnige zorg (Good Practices) te delen en zorgaanbieders te motiveren om deze Good Practices ook te implementeren.
 • De interventies van het programma ‘Passende Zorgpraktijken’ concreet toe te passen en op te schalen.
 • Het implementeren van (transmurale) Advance Care Planning en Samen Beslissen.
 • Niet-passende zorg uit te faseren op basis van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en ons 'Beter laten'-programma
 • Initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering (FIT-initiatieven). FIT-initiatieven zijn acties of maatregelen die zich richten op lagere bedrijfskosten, efficiënte inzet van arbeidstijd van zorgpersoneel of duurzaamheid.
 • Zorg te leveren op basis van het principe: dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. 
 • Innovaties in de zorg te stimuleren waardoor we de zorg nog efficiënter en effectiever kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door de inzet van digitale oplossingen, slimme technologieën of andere hulpmiddelen.

 Nieuwe en bewezen initiatieven

Om alle noodzakelijke transformaties te realiseren, is samenwerking cruciaal. Daarom werken we intensief samen met zorgaanbieders en gaan we op zoek naar nieuwe en bewezen initiatieven voor passende, zinnige zorg.

Het belang van onze leden staat hierbij altijd centraal. We stimuleren en ondersteunen zorgaanbieders die een aantoonbare bijdrage leveren aan de noodzakelijke transformaties en uitdagingen.  

Voorbeelden van bewezen initiatieven

Bekijk bewezen initiatieven van passende, zinnige zorg (Good Practices) en initiatieven voor een gezonde bedrijfsvoering (FIT-initiatieven) in de medisch specialistische zorg.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam