Moleculaire Diagnostiek in de oncologie

In de oncologie zijn steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die gericht zijn op specifieke moleculaire DNA-afwijkingen in tumoren. Een zogenaamde doelgerichte therapie is effectief wanneer de tumor van de patiënt de specifieke DNA-afwijking(en) bevat waar het geneesmiddel op is gericht. Om te voorspellen of een patiënt met een doelgericht geneesmiddel behandeld kan worden, dienen de DNA-afwijkingen met moleculaire diagnostiek aangetoond te worden.

 Ongelijke toegang tot kennis en mogelijkheden

De kennis en mogelijkheden van moleculaire diagnostiek zijn niet bij elke zorginstelling in gelijke mate aanwezig. Hierdoor hebben nu niet alle oncologische patiënten gelijke toegang tot de noodzakelijke moleculaire diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit heeft het Zorginstituut samen met veldpartijen vastgesteld in het ‘Uitvoeringtraject Moleculaire Diagnostiek in de Oncologie’.

 Regionale netwerkvorming

Bij inzet van moleculaire diagnostiek in de oncologie staat de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van deze zorg bij ons centraal. Dit om de totale kosten zo laag mogelijk te houden en de betaalbaarheid voor onze leden te borgen. We sturen aan op regionale netwerkvorming rond een MTB houdende instelling met vastgelegde afspraken in Service Level Agreements (SLA’s). Daarbij dienen uitvoerende instellingen van MDx zich te conformeren aan de Kwaliteitsstandaard organisatie van moleculaire pathologie in de oncologie. 

Deze netwerkvorming heeft als doel:

 • Gegarandeerde toegang tot Moleculaire Tumor Boards (MTB’s), waarin experts complexe moleculaire tumorprofielen analyseren en bespreken en behandeladviezen geven aan aanvragende instellingen.

 • Actualiteit, kennisdeling, kennisontwikkeling en de concentratie van moleculaire diagnostiek bevorderen.

 • De kwaliteit en efficiënte van moleculaire diagnostiek in de oncologie bevorderen door doelmatige inzet van gespecialiseerd personeel en apparatuur, voor een duurzame inzet van de infrastructuur.

 • Stimuleren van 'first time right' diagnostiek, en heranalyse van de diagnostische testdata, voor efficiëntie en minimale belasting voor de patiënt, door optimalisatie van de diagnostische keten.

De moleculair diagnostische testen die ten laste van de basisverzekering worden uitgevoerd dienen te voldoen aan Stand van de Wetenschap en Praktijk en dienen targets te testen die voorkomen op lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam