Zorgcoördinatie

Het doel van zorgcoördinatie is dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverleners én op het juiste moment ontvangt. Daarvoor worden binnen korte tijd zorgcoördinatie voorzieningen ingericht in de regio. Met zorgcoördinatie ontvangen patiënten de juiste zorg en wordt de schaarse capaciteit van zorgpersoneel effectief en efficiënt ingezet.

 Passende zorg bij een acute zorgvraag

Zorgcoördinatie ondersteunt patiënten en zorgverleners bij het vinden van passende zorg bij een acute zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het inzetten van de huisartsenpost, ambulancezorg of ongeplande nachtzorg. Ook kan zorgcoördinatie helpen bij het afschalen van de urgentie van de (acute) zorgvraag (triage). En bij het vinden van vervolgzorg voor een patiënt, bijvoorbeeld een bed voor eerstelijnsverblijf. Zorgcoördinatie kan hiermee - door het regionaal en in samenwerking met meerdere zorgaanbieders te organiseren - bijdragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in Nederland. Voor patiënten blijft de toegang tot acute zorg overzichtelijk, want zorgcoördinatie komt samen in 1 (virtueel) loket.

Succesvolle pilots worden voortgezet

Sinds 2018 hebben verschillende betrokken partijen een aantal pilots uitgevoerd rondom zorgcoördinatie. Pilots worden in 2024 voortgezet als die succesvol zijn, potentie hebben op doorontwikkeling en voldoende verbinding hebben met de plannen van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Landelijk dekkende inkoop van zorgcoördinatie vanaf 2025

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om te streven naar landelijk dekkende inkoop van zorgcoördinatie vanaf 1 januari 2025. Landelijke partijen werken hiervoor samen aan een implementatieplan. We verwachten dat zorgaanbieders dit uitvoeren.

Het ROAZ voert de regionale uitwerking van zorgcoördinatie uit. Wij volgen de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie in relatie tot ons gepubliceerde inkoopbeleid. Als deze ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, publiceren wij aanvullend beleid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam