Hulpmiddelen bij stoornis aan visuele functie

Voor het leveren hulpmiddelen bij een stoornis aan de visuele functie kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

 Hulpmiddelen bij stoornis aan de visuele functie:

Wij onderscheiden verschillende typen hulpmiddelen in deze categorie:

 • Contactlenzen
 • Brillenglazen en filterglazen tot 18 jaar
 • Blindentaststok
 • Kappenbril
 • Daisyspeler voor visueel gehandicapten
 • Bijzondere optisch hulpmiddelen
 • Ptosisbril
 • Bandagelenzen zonder sterkte
 • Scleralenzen & scleraschalen
 • Computerprogrammatuur
 • Voorleesapparatuur
 • Spraaksoftware
 • Tactiel-leesapparatuur met toebehoren
 • Memorecorders
 • In- en uitvoerapparatuur

  U moet bevoegd zijn als optometrist of opticien

U moet in in veel gevallen bevoegd zijn als optometrist om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het leveren van hulpmiddelen voor de visuele functie. In sommige gevallen volstaat ook opticien. Bekijk het reglement hulpmiddelen om te zien aan welke kwaliteitseis u moet voldoen.

Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft om het hulpmiddel te leveren.

 Heeft u een machtiging nodig?

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan heeft u in een machtiging nodig in de volgende gevallen:

 • Voorleesapparatuur
 • Vervanging van hulpmiddelen binnen de termijn of een andere Bijzondere Individuele Zorgvraag (BIZ)

Raadpleeg in geval van twijfel uw overeenkomst met ons.

Is er een machtiging nodig? Dan vraagt u deze zelf aan. Gebruik hiervoor het in de markt gebruikelijke toetsingsformulier.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft onze verzekerde voor alle hulpmiddelen bij stoornis aan de visuele functie een machtiging nodig.


Onze verzekerde vraagt hiervoor een machtiging aan. De verzekerde heeft wel uw hulp nodig bij het verzamelen van onderstaande gegevens.

 Deze gegevens levert u of onze verzekerde aan

Het functioneringsgericht voorschrift hoeft niet aangeleverd te worden als:

 • het een herhaalverstrekking betreft, én
 • de medische indicatie onveranderd is, én
 • wij het functioneringsgericht voorschrift al hebben ontvangen.

Aanvullende gegevens

Hieronder leest u welke aanvullende gegevens wij in sommige gevallen nog meer nodig hebben. 

 • Voor kinderbrillenglazen via de basisverzekering hebben wij ook de volgende gegevens nodig:

  • Refractiewaarden
  • Medische indicatie
 • Voor lenzen via de basisverzekering hebben wij ook de volgende gegevens nodig:

  • Refractiewaarden
  • Medische indicatie
  • Benaming van de lens
 • Voor Low Vision hulpmiddelen hebben wij ook de volgende gegevens nodig:

  •  Toetsingsformulier Low Vision Hulpmiddelen
 • Voor voorleesapparaten hebben wij ook de volgende gegevens nodig:

  • Toetsingsformulier Low Vision Hulpmiddelen
  • Een beschrijving van de stepped care methode

 Vraag een machtiging aan

 • U heeft een overeenkomst met ons

Vraag zelf een machtiging aan via onderstaande knop.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

 Staat uw hulpmiddel er niet bij?

Staat uw hulpmiddel niet op deze pagina? Bekijk dan opnieuw onze lijst met alle hulpmiddelen. Valt uw hulpmiddel niet onder één van deze categorieën? Kies dan voor 'Overige hulpmiddelen'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam