Wijziging inkoopbeleid 2024: Nieuw contractaanbod Eerstelijnsverblijf 2024 met aangepaste prijsindexatie

23-10-2023
Gecontracteerde zorgaanbieders in het eerstelijnsverblijf (ELV) bieden we voor 2024 een nieuwe overeenkomst aan met een aangepaste prijsindexatie. Dit doen we om tegemoet te komen aan de stijgende kosten waar het eerstelijnsverblijf mee te maken heeft. De deadlines voor het nieuwe contractaanbod en de reactietermijnen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van het inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2024.

Waarom deze wijziging?

We vinden het belangrijk om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden. Op basis van gesprekken met zorgaanbieders constateren we dat de stijgende kosten zorgen voor hoge druk. Om gecontracteerde zorgaanbieders in het eerstelijnsverblijf financieel tegemoet te komen, hebben we besloten de prijsindexatie voor 2024 aan te passen.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

De nieuwe prijsindexatie voor 2024 wordt 6,20%

Ons oorspronkelijke contractaanbod bevatte een prijsindexatie van 4,53%. Dit percentage was gebaseerd op de reguliere prijsindexatie van de NZa. Doordat we de door de NZa herijkte componenten NHC (normatieve huisvestigingscomponent) en NIC (normatieve inventariscomponent) niet meenemen in de prijsindexatie komt de nieuwe prijsindexatie voor 2024 uit op 6,20%. Dit is een verhoging van 1,67%. Meer informatie over de aangepaste prijsindexatie delen we met gecontracteerde zorgaanbieders via een persoonlijke brief. De prijsindexaties van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) veranderen niet.

U ontvangt een nieuw contractaanbod

U ontvangt uiterlijk 10 november 2023 via VECOZO of per e-mail een contractaanbod waarin de aangepaste prijsindexatie is verwerkt. Tot 8 december 2023 17.00 uur heeft u de mogelijkheid om te reageren op het nieuwe aanbod. De uiterste datum om overeenstemming te hebben bereikt over de overeenkomst verandert niet en blijft staan op 22 december 2023 17.00 uur.

Heeft u het oorspronkelijke contractaanbod voor 2024 al geaccepteerd? Ook dan ontvangt u van ons een nieuw contractaanbod in VECOZO. Nadat u het nieuwe aanbod heeft geaccepteerd, vervangt de nieuwe overeenkomst de oude overeenkomst. Accepteert u het nieuwe aanbod niet vóór 22 december 2023 17.00 uur? Dan vervalt dit nieuwe contractaanbod en blijft de eerder geaccepteerde overeenkomst rechtsgeldig.

De deadlines voor het nieuwe contractaanbod en de reactietermijnen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2024. 

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam