Wijziging inkoopbeleid 2023

Wijziging jaartallen in Bijlage 1 Inkoopcriteria

14-04-2022
 

In ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 stond in 'Bijlage 1 Inkoopcriteria' op meerdere pagina’s vermeld dat zorgaanbieders zich per 1 januari 2022 aantoonbaar en adequaat moeten verzekeren voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (ter hoogte van minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis). Deze datum was incorrect en is gewijzigd naar 1 januari 2023.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat u aantoonbaar verzekerd moet zijn per 1 januari 2023. Verder heeft deze wijziging geen inhoudelijke gevolgen voor het inkoopproces voor 2023.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam