Nieuwe prestatie 'Onderzoek voor toegang tot de GRZ' toegevoegd

24-12-2021
Per 1 januari 2022 is de prestatie ‘Onderzoek voor toegang tot de GRZ’ toegevoegd aan de NZa beleidsregel GZSP. Conform het aanvullend inkoopbeleid zoals gepubliceerd op 14 september jl. kunnen zorgaanbieders die reeds een overeenkomst GZSP SO/AVG/GWS aangeboden hebben gekregen, deze prestatie via een addendum op de overeenkomst met ons afsluiten.
Alle zorgaanbieders met wie wij afspraken hebben gemaakt over de prestatie GZSP SO hebben via email het addendum ‘Onderzoek voor toegang tot de GRZ’ aangeboden gekregen. Alle zorgaanbieders die dit addendum hebben ontvangen en hierover afspraken met ons wensen te maken verzoeken wij het addendum uiterlijk 31 januari 2022 getekend retour te sturen. Nadat wij het getekende addendum retour hebben ontvangen en er sprake is van een getekende overeenkomst GZSP SO/AVG/GWS 2022, zal de prestatie worden ingericht in onze administratie en kan de geleverde zorg worden gedeclareerd.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam