Verwijzing Kwaliteitskader in het inkoopbeleid ELV 2019

09-01-2019

In het inkoopbeleid ELV 2019 wordt in de inkoopeisen verwezen naar indicatoren van het landelijk kwaliteitskader. Het is onduidelijk welk kwaliteitskader dit betreft en om deze reden zijn er twee passages in het inkoopbeleid herzien en opnieuw geformuleerd.

Het betreffen de volgende passages uit het inkoopbeleid 2019:

“De zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit naar de bereikte kwaliteit, gebruikmakend van indicatoren uit het landelijk kwaliteitskader”. (pagina 17)

“De zorgaanbieder werkt systematisch aan verbetering van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor Eerstelijnsverblijf en GRZ geïntegreerd”. (pagina 18)

Na herziening, zijn de passages als volgt geformuleerd:

“De zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit naar de bereikte kwaliteit”. 

“De zorgaanbieder werkt systematisch aan verbetering van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit).”

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam