Uw gekozen zorgsoort:

​Eerstel​ijns verblijf & Geriatrische revalidatiezorg

Op deze pagina vindt u informatie voor aanbieders over eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg. Wij kopen deze zorg in vanuit een gezamenlijk inkoopplan voor beide zorgsoorten.

2019

Inkoopbeleid 2019

We lichten het inkoopbeleid van 2019 toe in onderstaande video.

 

Heeft u vragen over het inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatie 2019 dan kan u deze stellen via zorginkoopELV.GRZ@vgz.nl.
Wij zullen naar aanleiding van de vragen een Q&A op onze website publiceren.  

 

2018

Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2018 (PDF)
Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatie Zorg 2018 (PDF)
Algemene inkoopvoorwaarden 2018 (PDF)
Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV (PDF)
Protocol Zorgbeëindiging (PDF)
 Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2018 (PDF)

2017

Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2017 (PDF)
Aanvulling Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2017 (PDF)
Declaratieprocotol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 (PDF)
Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2017 (PDF)
Proces clientvolgende ophoging ELV 2017 (PDF)
Afwegingsinstrument ELV 2017 (PDF)
Monitor ELV 2017 (Excel)

Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er

Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen.

Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) zullen bij het afwijzen van declaraties u zoveel mogelijk helpen dit op te lossen. Om het afwijzen van declaraties te voorkomen, adviseren wij u om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – uw cliënt te vragen of deze in een Wlz-instelling ‘verblijf met behandeling’ ontvangt.