Hoe en waarom stimuleren we gecontracteerde zorg?

11-12-2020
Het KNGF uitte 3 december haar zorgen over de hoogte van vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. Er zijn brieven verstuurd aan CZ en VGZ en aan de Tweede Kamer. We hebben het KNGF inmiddels geïnformeerd over onze kijk op het geheel en blijven in gesprek met het KNGF, om samen de gecontracteerde fysiotherapeutische zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. We geven hieronder een toelichting op ons beleid rond vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. 

Vergoedingspercentages en ongecontracteerde zorg

Verzekerden zijn vrij in hun keuze voor een polis in de basisverzekering. Ze kijken daarbij naar aanbod, voorwaarden en prijs. In de meeste polissen hanteren we een vergoedingspercentage van 80% voor ongecontracteerde zorg. Sommige van onze polissen kennen sinds dit jaar voor ongecontracteerde zorg een vergoeding van 65%. Dit betekent voor de verzekerde een lagere premie en een extra stimulans om te kiezen voor gecontracteerde zorg. De vereisten om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn een behandelindex onder de 150 en een inschrijving bij het Keurmerk Fysiotherapie of het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Samen met deze fysiotherapeuten werken we samen aan kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Keuzevrijheid verzekerden

We bieden al onze verzekerden met een naturapolis een ruime keuze voor gecontracteerde fysiotherapeuten. Verzekerden kunnen daarnaast altijd kiezen voor een ongecontracteerde fysiotherapeut. Afhankelijk van de gekozen polis verschilt het ongecontracteerde tarief dat wij vergoeden. De basis voor vergoeding is het gemiddeld gecontracteerde tarief. Zo benadrukken we onze voorkeur om te kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder, zonder onze verzekerden op wat voor manier dan ook te beperken in hun keuze voor een zorgaanbieder.

Samenwerking fysiotherapeuten

Wij hechten waarde aan goed overleg en samenwerking met fysiotherapeuten over de inkoopvoorwaarden. Daarom schrapten we vorig jaar de PREM en hebben we onze online machtigingsstromen geoptimaliseerd. Ook werken we constant aan verbetering van communicatie en administratieven processen, om onnodige belasting van zorgverleners aan te pakken. We realiseren ons dat er op dit terrein nog veel meer te verbeteren valt.

KNGF en VGZ voorstanders gecontracteerd werken

In de brief aan VGZ geeft het KNGF aan op zichzelf voorstander te zijn van gecontracteerd werken, omdat de samenleving gebaat is bij een goed functionerend zorgstelsel. Ook wij stimuleren graag het gecontracteerd werken met het oog op houvast voor onze verzekerden, het bevorderen van de kwaliteit, de doelmatigheid, de continuïteit van zorg en niet in de laatste plaats het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

De brief van het KNGF en ons antwoord daarop:

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam