Overstap naar één landelijke behandelindex fysiotherapie

01-04-2019
De behandelindex geeft inzicht in hoe het gemiddeld aantal behandelingen van een praktijk zich verhoudt tot het gemiddeld aantal behandelingen van alle fysiotherapiepraktijken met een gelijksoortige populatie. Dit geeft een indicatie van de cijfermatige doelmatigheid van de geleverde zorg van een praktijk ten opzichte van andere praktijken. 
Bij het bepalen van de behandelindex houden we rekening met een aantal populatiekenmerken waar een praktijk geen directe invloed op heeft zoals de leeftijd, de aandoening en de verzekeringsgrondslag van de populatie patiënten die in een praktijk worden behandeld. De behandelindex zegt séc niets over de kwaliteit van de geleverde zorg, maar biedt wel inzicht in praktijkvariatie en is een maat voor de cijfermatige doelmatigheid. 

Zorgverzekeraars werken samen met Vektis aan één behandelindex per praktijk, gebaseerd op de data van vrijwel alle verzekeraars (CZ, De Friesland, Eno, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid). Hierdoor heeft de fysiotherapiepraktijk in één keer inzicht in de praktijkvariatie voor vrijwel alle patiënten. Er zijn nog enkele stappen nodig om deze “landelijke” behandelindex af te ronden. Het is onze intentie om voor de contractering voor 2020 over te stappen op deze aangepaste behandelindex, maar een definitief besluit daarover kan pas in juni 2019 worden genomen. Wij informeren de zorgaanbieders daarom uiterlijk in juli 2019 over de toepassing van de behandelindex bij de inkoop van fysiotherapie 2020.

Geen spiegelinformatie over 2018 medio april

U bent van ons gewend om in april spiegelinformatie over een geheel jaar, in dit geval over geheel 2018, te ontvangen. In het hoofdlijnenakkoord voor paramedische zorg hebben wij afspraken gemaakt over het verbeteren van de methodiek van de behandelindex. Samen met andere partijen werken wij hier momenteel hard aan. Wij streven ernaar om de overstap te maken naar één “landelijke” behandelindex, gebaseerd op de data van vrijwel alle zorgverzekeraars. Wij verwachten u hier in juni 2019 verder over te kunnen informeren. Tot die tijd versturen wij nog geen spiegelinformatie over geheel 2018.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam