Nieuwe versie Diagnosecoderingssysteem Paramedische hulp (DCSPH)

16-03-2020
Per 1 januari 2020 is de uniforme lijst DCSPH ingevoerd. Uniformering van de codelijst is één van de actiepunten uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg. Het DCSPH is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. Hieronder leggen we uit wat het voor u betekent.

De huidige lijst blijft bestaan voor behandelperiodes die voor 1 januari 2020 gestart zijn. De nieuwe lijst geldt voor behandelingen die na deze datum starten. 

Dit betekent het DCSPH voor uw administratie

 • De behandelperiodes die voor 1-1-2020 zijn gestart blijven op de oude codes. U mag geen diagnosecodes veranderen bij lopende behandelperiodes. Betreft het een indicatie waarvoor een machtigingsprocedure volgt, dan zal de machtiging beperkt worden met een einddatum van 31-12-2020. Dat doen we om de overgang naar de uiteindelijke DCSPH goed te laten verlopen. U wordt hierover dan op een later moment geïnformeerd. 
 • Alleen nieuwe behandelperiodes (die starten na 1 januari 2020) krijgen diagnosecodes uit de nieuwe lijst.
 • Heeft uw patiënt met chronische indicatie (bijlage 1 Besluit Zorgverzekering) de eerste 20 behandelingen voor 1-1-2020 niet vergoed gekregen? Gebruik dan ook na 1-1-2020 de oude diagnosecodering, ook al staat deze niet meer op de nieuwe lijst. Anders worden opnieuw 20 behandelingen op het eigen risico opgevoerd. 
   
De voordelen: minder administratieve lasten
Met de nieuwe lijst gaan we van 4823 (theoretisch mogelijke) diagnosecodes naar 1490 codes. Maar belangrijker is dat zorgverzekeraar én zorgaanbieder dezelfde codes gebruiken. Behalve dat het minder administratie oplevert, zorgt de nieuwe lijst er ook voor dat er minder discussie kan ontstaan per code. Het aantal foutmeldingen en correcties verminderen waardoor ook administratieve lastendruk afneemt.

Heeft u vragen? 

De uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars en KNGF, VVOCM en Vereniging van huidtherapeuten. Deze partijen hebben ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld, die regelmatig wordt ververst. Deze is te vinden op de website van het KNGF. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het KNGF per e-mail.

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam