Prestatie ‘telefonische zitting diëtetiek’ alsnog ingekocht per 2019

25-10-2018

De prestatie ‘telefonische zitting’ wordt in 2019 alsnog ingekocht door Coöperatie VGZ. Het tarief is gelijk aan dat van de prestatie ‘individuele zitting diëtetiek’ en mag gedeclareerd worden als het gesprek minimaal 7,5 minuten heeft geduurd. Het tarief is gebaseerd op een gemiddelde gespreksduur van 15 minuten. 

Naar aanleiding van de vele vragen van diëtisten over de prestatie 'telefonische zitting', hebben we besloten deze wel in te kopen. 

In de NZa Beleidsregel Extramurale diëtetiek 2019 is het telefonisch consult transparant gemaakt door een aparte prestatie ‘telefonische zitting’ op te nemen. Tot 2019 leverden diëtisten ook een telefonisch consult, maar werd deze gedeclareerd met de prestatie ‘individuele zitting diëtetiek’. Met het opsplitsen van de twee consulten (face to face en telefonisch) wordt transparantie gegeven over de verhouding tussen deze twee soorten consulten.

We zijn nog aan het onderzoeken of dit betekent dat diëtisten een nieuwe tariefbijlage ontvangen. Mogelijk is dit juridisch gezien niet nodig. Hoe dan ook is het vanaf 2019 mogelijk de prestatie ‘telefonische zitting’ bij ons te declareren. Hierover ontvangen alle diëtisten nog bericht.

Vragen over deze verandering kunt u direct stellen aan uw zorginkoper via zorginkoop.paramedisch@vgz.nl.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam