Aanpassing tariefbijlage 2019 dietetiek

14-01-2019

Voor diëtisten die onze overeenkomst 2019 hebben geaccepteerd, vervangt VGZ 31 januari 2019 de huidige tariefbijlage 2019 door een aangepaste tariefbijlage 2019 via VECOZO. U hoeft hiervoor niets te doen. Ook het accepteren van deze aangepaste bijlage in VECOZO is niet nodig, de aangepaste versie vervangt de huidige tariefbijlage.


De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  • Per 2019 kunnen diëtisten ook een ‘telefonisch zitting’ declareren voor verzekerden van VGZ en de bijbehorende merken van Coöperatie VGZ. Het tarief is gelijk aan een ‘individuele zitting’. Een ‘telefonische zitting’ vindt alleen plaats in overleg met de patiënt op een vooraf afgesproken tijdstip en vervangt een ‘individuele zitting’ tijdens een behandelepisode. Zowel een individuele- als een telefonische zitting wordt gedeclareerd in tijdseenheden van (minimaal) 15 minuten. Deze aanpassing was reeds opgenomen in de vorige tariefbijlage 2019 (versie dec-2018).
  • Ook de ketenzorg prestaties en tarieven zijn nu opgenomen in de tariefbijlage 2019 (versie jan-2019). U kunt deze prestatiecodes gebruiken indien u dieetzorg levert aan onze verzekerden die ketenzorg ontvangen, waarbij in het ketenzorgtarief géén vergoeding voor diëtetiek is opgenomen. Als u niet zeker bent of voor de betreffende verzekerde diëtetiek in het ketenzorg tarief is opgenomen, verzoeken wij u dit na te vragen bij uw ‘ketenorganisatie’.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam