Voetzorg buiten de keten

Voetzorg buiten de keten

Om de kwaliteit van voetzorg buiten de keten te bevorderen, sluiten wij overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de voetzorg organiseren. Als hoofdaannemer sluit u overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures.

Voetscreening diabetische voetzorg

Alle diabetespatiënten hebben jaarlijks recht op een voetscreening door een praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of huisarts. Tijdens deze voetscreening stelt de zorgaanbieder vast welk zorgprofiel de patiënt heeft. Ook geeft hij of zij advies over voetverzorging en goed schoeisel. Zo nodig verwijst de zorgaanbieder de patiënt door naar een pedicure of podotherapeut. Deze voetscreening vergoeden we volledig uit de basisverzekering.

Vergoeding diabetische voetzorg

De vergoeding voor diabetische voetzorg is afhankelijk van het zorgprofiel. Hieronder zetten we de verschillende zorgprofielen uiteen. Patiënten zonder zorgprofiel hebben geen recht op vergoeding, omdat er geen risico is op moeilijk genezende wonden aan de voeten.

Zorgprofiel 1

Verzekerden met zorgprofiel 1 krijgen – naast de jaarlijkse voetscreening – ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een gericht voetonderzoek door een pedicure. Voor overige voetbehandelingen kan de verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten.

Zorgprofiel 2, 3 of 4

Verzekerden uit de zorgprofielen 2 tot en met 4 hebben recht op een vergoeding voor preventieve diabetische voetzorg vanuit de basisverzekering. De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige verwijst de verzekerde door naar een gecontracteerde podotherapeut. De kosten van deze voetzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Vergoedingsschema diabetische voetzorg

Hieronder ziet u de vergoeding per zorgprofiel.

Zorgprofiel 0 

 • Prestatiecode: 90/9105
 • Simm's: 0
 • Basisverzekering: n.v.t.
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
 • Te declareren: n.v.t.
 • Casemanager: n.v.t.

Zorgprofiel 1

 • Prestatiecode: 90/9106 (door podotherapeut met samenwerkingsverband), 96/22015 (door pedicure zonder samenwerkingsverband))
 • Simm's: 1
 • Basisverzekering: n.v.t.
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: ja
 • Te declareren: Klant of pedicure/Zorg geleverd door de pedicure
 • Casemanager: pedicure

Jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1

 • Prestatiecode: 90/9200 (= door podotherapeut samenwerkingsverband), 96/22013 (=door pedicure zonder samenwerkingsverband)
 • Simm's: 1
 • Basisverzekering: ja
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
 • Te declareren: Hoofdaannemer
 • Casemanager: pedicure

Zorgprofiel 2

 • Prestatiecode: 90/9201
 • Simm's: 1 of 2
 • Basisverzekering: ja
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
 • Te declareren: Hoofdaannemer
 • Casemanager: Podotherapeut

Zorgprofiel 3

 • Prestatiecode: 90/9202
 • Simm's: 2
 • Basisverzekering: ja
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
 • Te declareren: Hoofdaannemer
 • Casemanager: Podotherapeut

Zorgprofiel 4

 • Prestatiecode: 90/9203
 • Simm's: 2 of 3
 • Basisverzekering: ja
 • Aanvullende verzekering budget voetbehandelingen: n.v.t.
 • Te declareren: Hoofdaannemer
 • Casemanager: Podotherapeut

Declareren voetzorg buiten de keten

Om het declaratieproces voor samenwerkingsverbanden zo gemakkelijk mogelijk te maken, kiezen wij voor elektronisch declareren. Hieronder ziet u welke prestatiecodes u hiervoor kunt gebruiken.

Prestatiecodes voor podotherapeuten met een samenwerkingsverband met pedicures

Deze prestaties kunnen alleen digitaal gedeclareerd worden.

 • 90/9200 Voetonderzoek Zorgprofiel 1
 • 90/9105 Zorgprofiel 0 (geen vergoeding, dus indienen heeft geen zin)
 • 90/9106 Zorgprofiel 1
 • 90/9201 Zorgprofiel 2
 • 90/9202 Zorgprofiel 3
 • 90/9203 Zorgprofiel 4

Prestatiecodes voor pedicures

Te declareren door pedicures via OS301 standaard; anders via restitutie:

 • 96/22013 Voetonderzoek Zorgprofiel 1
 • 96/22014 Zorgprofiel 0 (geen vergoeding, dus indienen heeft geen zin)
 • 96/22015 Zorgprofiel 1

Deze prestaties kunnen digitaal gedeclareerd worden via de OS301 standaard of via restitutie. Dit kan alleen als u als pedicure echt geen mogelijkheid heeft om u aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. U kunt in dat geval het jaarlijks gericht voetonderzoek declareren. Zorgt u ervoor dat u in ieder geval het zorgprofiel met nummer en de bijbehorende prestatiecode op de nota vermeldt. Deze informatie hebben wij ook nodig als u de nota direct aan uw patiënt meegeeft, anders kunnen wij hem niet verwerken en de kosten niet vergoeden.

Aanvullende informatie

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

In deze zorgmodule vindt u alle zorginhoudelijke informatie over de diabetische voetzorg. De module is tot stand gekomen door de koepels van de podotherapeuten en pedicures.

Voetzorg binnen de keten

Hier leest u een uitgebreide uitleg over Diabetische Voetzorg, wanneer dit loopt via een zorgprogramma/ketenzorg. Ook vindt u meer uitleg over de link tussen Simms-classificatie en Zorgprofielen, en leest u alles over vergoedingen en nacalculatie.

Download voor meer informatie het document Voetzorg DM buiten de keten 

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord