Vergoeding COPD per 01-01-2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD, bij patiënt waarbij sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie, vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de aandoening COPD met ingang van 1 januari 2019 vervalt in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. De wijziging heeft een onmiddellijke werking. Er ontstaat dus met ingang van 1 januari 2019 vanaf de eerste behandeling aanspraak ten laste van de basisverzekering. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

Het eerste behandeljaar is eenmalig. Daarna is er steeds per 12 maanden recht op vergoeding. De vergoeding gedurende maximaal twaalf maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en exacerbaties. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Wanneer er sprake is van de klasse B, C of D bestaat er recht op vervolgbehandeling. Voor meer informatie over de indeling van patiënten in de nieuwe categorieën en het maximum aantal behandelingen per categorie vindt u in de Kennisbank onder 'Classificatie COPD per 01-01-2019.

Volgens de richtlijn COPD zouden ernstige COPD-patiënten twee tot drie keer per week behandeld moeten worden. Met de nieuwe vergoedingen is dit niet meer mogelijk.

Het Zorginstituut heeft bij de vaststelling van de regeling de stand van de wetenschap en de praktijk van dat moment (2017) gevolgd. Zie voor meer informatie de kamerbrief van minister Bruins over gesuperviseerde oefentherapie bij COPD.

Machtigingen afgegeven voor 2019

Machtigingen afgegeven voor 2019 die doorlopen over 2019 of verder met de pathologie XX54 zijn vanaf 01-01-2019 niet meer geldig. Door de wijzigingen op landelijk niveau zullen ook wij de nieuwe regeling per 01-01-2019 moeten volgen. 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord