Declaraties COPD per 01-01-2019

Verzekerden met COPD krijgen vanaf 1 januari 2019 behandelingen fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen verschilt. Verzekerden hebben een geldige verklaring nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. Er is dus wel een verklaring, maar geen machtiging nodig voor deze behandelingen. De verklaring dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Deze behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 2554.

Nieuwe CSI-codes

Om het stadium (risicogroep) en de behandelperiode (eerste behandelperiode of onderhoudsjaar) van het behandeltraject inzichtelijk te kunnen maken, zijn er nieuwe CSI-codes:

Eerste behandelperiode (startjaar)

  • CSI 013: COPD risicogroep A (maximaal 5 behandelingen)
  • CSI 014: COPD risicogroep B (maximaal 27 behandelingen)
  • CSI 015: COPD risicogroep C/D (maximaal 70 behandelingen)

Onderhoudsjaar na eerste behandelperiode

  • CSI 016 COPD risicogroep B (maximaal 3 behandelingen) 
  • CSI 017 COPD risicogroep C/D (maximaal 52 behandelingen)

De volledige lijst met CSI codes staat op de website van Vektis.

Start eerste behandeljaar

Voor patiënten die al in behandeling waren in 2018 gaan op 1 januari 2019 de ‘tellers op 0’. Dat wil zeggen dat het geldende maximum aantal behandelingen in geheel 2019 op hen van toepassing is. Per 1 januari 2020 is er sprake van het maximum aantal vervolgbehandelingen van de onderhoudsfase. 

Voor nieuwe patiënten geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van de aanspraken. Dus als de eerste behandeling bijvoorbeeld op 14 maart 2019 valt, is er tot 14 maart 2020 recht op het maximumaantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Na 14 maart 2020 is er steeds opnieuw per behandeljaar recht op het maximale aantal vervolgbehandelingen.

Let op: bovenstaande geldt uiteraard alleen mits er sprake is van medische noodzaak.

Eerste behandelingen altijd declareren ten laste van de basisverzekering

Wanneer de behandeling voor een indicatie voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komt, dan dient deze behandeling altijd ten laste van de basisverzekering te worden gedeclareerd. Dit is het gevolg van landelijke regelgeving. In deze gevallen kunnen de behandelingen dus niet gedeclareerd worden ten laste van de aanvullende verzekering. 

Declareren eventuele vervolgbehandelingen op de aanvullende verzekering

Indien de verzekerde een aanvullende verzekering heeft, is het toegestaan om na de gelimiteerde vergoeding uit de basisverzekering eventuele vervolgbehandelingen binnen een periode van 12 maanden op de aanvullende verzekering te declareren. Na 12 maanden begint weer een nieuw onderhoudsjaar. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het soort aanvullende polis dat de verzekerde heeft gesloten. Dat kan per polis en per verzekeraar verschillen. Vergoeding van behandelingen is alleen mogelijk indien er sprake is van medische noodzaak.

Verzekerde stapt over naar een andere fysio- of oefentherapeut

De nieuwe behandelende fysiotherapeut dient in zijn anamnese na te vragen of de patiënt al eerder voor COPD in behandeling is geweest bij een andere fysiotherapeut. Als dat zo is, kan er navraag worden gedaan bij de eerdere behandelaar. Deze moet de betreffende informatie aan de nieuwe behandelaar verstrekken."

 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord